Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Amazing Steve jobs Halloween Pumpkin af Raymond Tsai [Pic]

Raymond Tsai Steve Jobs Pumpkin featured i Mashable's "8 Amazing Social Media & Tech-Inspired Jack-o-Lanterns" er en utrolig hilsen til Steve Jobs.

Glædelig Halloween !

Top