Anbefalet, 2021

Redaktørens Valg

Google Plus-sider kan nu have op til 50 ledere

For at indpakke året på et godt ikke har Google Plus lavet nogle store forbedringer, som de annoncerede på deres blog. Disse funktioner vil blive rullet ud i løbet af de næste par dage.

En af de mest ventede og forventede ændringer tillader mere end en administrator af Google Plus-siden. Også nogle flere ændringer som vist nedenfor:

1. Sider kan nu have op til 50 administratorer til en side.

2. En ny notifikationsstrøm sikrer, at disse ledere forbliver i løkken på al den aktivitet, der foregår på en side, hvilket giver ledere mulighed for at være involveret i sidekonferencer.

3. Der vises et aggregeret antal brugere, der har forlovet sig med siden, enten ved at + 1'ede det eller ved at tilføje det til en cirkel. På denne måde kan både admin- og administrators side's besøgende få et oversigt over, hvem der interagerer med en side.

Nu er Facebook Sider og Google Plus Sider ens.

Top