Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem køb og leasing

Køretøjer er det langsigtede aktiv i virksomheden, som bruges til udøvelse af daglige forretningsaktiviteter. For at gøre brug af køretøjer som bil, varevogne eller pickup truck, er der to muligheder åbne for dig. En til at eje bilen ved at købe den eller bruge den i en bestemt periode ved at leje køretøjet. Køb er simpelthen at erhverve bilen ved at betale prisen, enten i engangsbeløbet eller via rater.

På den anden side er leasing lidt anderledes, som giver dig mulighed for at bruge aktivet for en fast periode ved at betale lejemål lejemål med jævne mellemrum. Så før du kommer til enhver beslutning, skal du overveje visse parametre vedrørende dine krav, brug, term og så videre. Og for at gøre det skal du konstatere forskellen mellem køb og leasing.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningAt købeLeasing
BetyderBegrebet køb refererer til at købe aktivet ved at betale prisen for det.Leasing er et arrangement, hvor ejeren af ​​aktivet tillader en anden person at bruge aktivet til tilbagevendende betalinger.
Parterne involveretSælger og køber.Udlejer og lejer.
KosteOmkostninger ved at eje aktivet.Omkostninger ved brug af aktivet.
OverførselKøber har ret til at overføre eller sælge aktivet.Lejer har ikke ret til at overføre eller sælge aktivet til nogen anden part.
BetragtningKan betales i engangsbeløb eller i ligestillet månedlig afdrag i en fast periode.Kan betales via lejemål.
SemesterAktivets økonomiske liv.Specificeret term
EjerskabsoptionNår alle afgifter er ryddet, tilhører aktivet kun køberen.Ved udgangen af ​​løbetidet har lejeren to muligheder, enten for at købe aktivet eller returnere det.
Reparationer og vedligeholdelseAnsvar for køberenAfhænger af lejekontrakten
BalanceVist på aktivsiden som anlægsaktiv.Afhænger af lejekontrakten.
RestværdiTillader køber at nyde restværdien af ​​aktivet.Lejer er berøvet restværdien af ​​aktivet.

Definition af køb

Køb er et arrangement, hvor sælgeren overfører ejendomsretten til køretøjet til køberen i bytte for en passende pengeovervejelse. Risikoen og fordelene ved ejendomsretten overføres også med overdragelse af titel.

Køberen erhverver besiddelsen og ret til at bruge aktivet enten ved at betale hele beløbet på én gang, dvs. i et fast beløb eller ved at betale kontant for at tage leveringen af ​​aktivet og lovende at betale resten af ​​beløbet regelmæssigt månedlige afdrag. Den forudbetalte pris består af kontantprisen eller forskud, skatter, registreringsgebyr og andre afgifter.

Da køberen ejer aktivet, er der ingen begrænsninger for brugen, overførslen eller salg af aktivet. Endvidere skal omkostningerne ved reparationer og vedligeholdelse bæres af ham.

Definition af Leasing

Leasing er defineret som et arrangement, hvor leasinggiveren giver leasingtager ret til at anvende aktivet i bytte for passende vederlag, dvs. periodiske betalinger i form af lejekontrakter for en aftalt term. I denne aftale køber en part (udlejer eller leasingselskab) aktivet og giver det til en anden part (leasingtager) brug for en bestemt periode.

Enkelt sagt indebærer leasing, at ejeren udlejer det langsigtede aktiv til en anden part med regelmæssig vederlag, der skal betales over lejeperioden. Overvejelse henviser til leasingudgifter, der udbetales af leasingtageren med jævne mellemrum, til brug af aktivet, som udgør indkomst til leasinggiveren. AS - 19 omhandler lejemål, der foreskriver passende regnskabspraksis for begge parter. Der er to typer lejemål:

 • Finansiel leasing : Også kendt som kapitalleasing er det et ikke-annullerbart arrangement, hvis løbetid svarer til aktivets økonomiske levetid. Under denne type lejekontrakt overdrages al risiko og gevinster i forbindelse med ejendomsretten til lejeren dog, titlen overføres eller ej. Ved udløbet af det angivne tidsrum kan ejendomsretten til aktivet overføres til leasingtager, for en lille del, dvs. til en pris, der er mindre end aktivets fair markedsværdi.
 • Operationel leasing : Den form for leje, hvis løbetid er kortere end aktivets økonomiske levetid, og lejeren har ret til at opsige lejemålet med kort varsel. Under denne leasing overføres risikoen og belønningen i forbindelse med ejendomsretten til aktivet ikke, og efter udløbet af det angivne tidsrum returneres aktivet til ejeren.

Nøgleforskelle mellem køb og leasing

Følgende punkter er væsentlige for så vidt angår forskellen mellem køb og leasing:

 1. Begrebet køb er brugt til at henvise til en proces, hvor sælgeren overfører ejendomsretten til aktivet til køberen for tilstrækkelig pengeovervejelse. Leasing er et arrangement, hvor en part køber aktivet og formidler retten til at bruge aktivet til en anden part til periodiske betalinger.
 2. Ved køb er de involverede parter køber og sælger. Omvendt er de involverede parter i tilfælde af leasing udlejer, dvs. ejeren af ​​aktivet og leasingtager, brugeren af ​​det leasede aktiv.
 3. Ved køb er aktivets værdi kostprisen ved at eje aktivet, mens leasingværdien er kostprisen ved brug af det leasede aktiv.
 4. Ved køb har køber ret til at sælge eller handle aktivet når som helst. Tværtimod tillader leasingaftalen ikke sådan frihed til leasingtager, da ejendomsretten til aktivet ligger hos leasinggiveren.
 5. Vederlaget for køb af aktivet skal betales i engangsbeløb eller ligestillet månedlig afdrag for en bestemt periode. I modsætning hertil skal lejeren betale lejemål hver måned for at bruge aktivet.
 6. Køb er ikke begrænset til et nærmere angivet udtryk som i tilfælde af leasing. Så køber tillader en person at bruge aktivet gennem hele sit økonomiske liv.
 7. Når køberen rydder alle afgifterne mod aktivet, ejer han / hun det. Omvendt har leasingtager ved udgangen af ​​lejekontrakten to muligheder for enten at eje aktivet ved at give et nominelt beløb eller returnere det til leasinggiveren. Selvom operationel leasing ikke indeholder denne mulighed.
 8. Reparation og vedligeholdelse af aktivet er køberens ansvar ved købsordning. I modsætning hertil er ansvaret for reparationer og vedligeholdelse afhængigt af vilkårene for aftale og lejekontrakt.
 9. Et leaset aktiv er en balancenhed uden for balancen. Derfor vises det ikke i balancen. I modsætning til køb, hvor det købte aktiv er vist på aktivsiden af ​​balancen under anlægsaktiver.
 10. Køberen af ​​aktivet nyder aktivets bjærgningsværdi, fordi han ejer aktivet. Tværtimod fratages lejeren af ​​bjærgningsværdien, fordi aktivet er ejendommen af ​​lejeren.

Konklusion

Vi kan sige, at leasing er et alternativ til at købe det langsigtede aktiv ud af ejede eller lånte midler. Man kan vælge et af de to alternativer, men før det prioriterer dine krav, dvs. hvis du har brug for aktivet i en længere periode, er det fornuftigt at købe aktivet, fordi den tilsvarende årlige omkostninger (EAC) af ejer- og driftsomkostninger ville være mindre end at lease det.

Derfor skal du tjekke EAC-aktivet efter skat, hvis det er mindre end lejemål, så køb skal vælges, mens leasing er større end lejemål, vil leasing være fornuftigt.

Top