Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem kvalitetssikring og kvalitetskontrol

De vigtigste elementer i kvalitetsstyringen er kvalitetssikring og kvalitetskontrol. Kvalitetssikring sikrer, at den rigtige produktionsproces udføres på den rigtige måde. Kvalitetskontrol sikrer på den anden side, at produktet passer til den krævede standard. Mens førstnævnte understreger at forhindre fejl, koncentrerer den sidstnævnte sig om at identificere manglerne.

På nuværende tidspunkt kvalitet er konge, det er en af ​​de største bekymringer for hver kunde, det er bestemt af kunden og implementeres til produktet eller tjenesten i designfasen. I denne henseende er kvalitetsstyring et system, der sikrer, at kvaliteten i processen, produktet eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med standarden.

Hver organisation arbejder for løbende forbedring af kundetilfredsheden, hvilket kan gøres ved hjælp af at øge kvaliteten. Vi har alle en smule forvirring med hensyn til forskellene mellem kvalitetssikring og kvalitetskontrol. Så fjern dine tvetydigheder, med de nedenfor anførte forskelle.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningKvalitetssikringKvalitetskontrol
BetyderKvalitetssikring er den proces, der sikrer, at det foretrukne kvalitetsniveau er opfyldt i produktet eller tjenesten i hver fase af processen.Kvalitetskontrol er en teknik, der sikrer, at produktkvaliteten er i henhold til de fastsatte standarder.
Nærme sigProaktivReaktiv
Fokus påBehandleProdukt
KonceptBeskyttelse mod fejlFinde fejlene
SystemForebyggelsesbaseret systemKorrektionsbaseret system
AktivitetVerifikationValidering
FungerePersonalefunktionLine funktion
Skabelse af kvalitetDesign scenenKontrol stadium
VægtKundeStandard

Definition af kvalitetssikring

Et sæt velorganiserede aktiviteter, som implementeres i organisationens kvalitetsstyringssystem, for at sikre at produktet eller tjenesten passer til kvalitetsstandarderne, kaldes kvalitetssikring. Det er en planlagt proces, der identificerer produktet eller tjenesten på tidspunktet for dets udvikling, om de kan opfylde de fastsatte krav. Her er målet at finde årsagen til afvigelse og tage afhjælpende skridt for at eliminere det for at øge kvalitetsniveauet og også sikre en.

Kvalitetssikring er ikke kun en proces, men et komplet system, der giver tilstrækkelig tillid, at produktet eller tjenesten er op til mærket.

Mange tværnationale virksomheder har en afdeling, der er specielt dedikeret til kvalitetssikring. Det øger kundetilfredsheden sammen med forbedring af virksomhedens omdømme. Desuden hjælper det virksomheden med at vinde en konkurrerende position på markedet. Det betragtes som et forebyggende værktøj, som forhindrer dårlig kvalitet i produkt og service, før den får en endelig form. Det sparer tid og omkostninger for organisationen.

Definition af kvalitetskontrol

Et sæt planlagte operationelle teknikker og procedurer, som er nødvendige for at opfylde kvalitetskriterierne for et produkt, kaldes kvalitetskontrol. Processen hjælper med at registrere fejlene i produktet og fjerne dem, så produktet overholder de kvalitetsstandarder, som organisationen definerer. I kvalitetskontrol er der behov for at opdage kontroller for en aktivitet, hvad angår proces, arbejde i gang fase inspektion, præstation optagelse til feedback.

I denne proces tages der hensyn til alle faktorer, der er anvendt i produktudviklingen. Når produktet er færdigt, skal det gennemgå testen for at afsløre manglen i produktet. Efter afprøvning registreres uregelmæssighederne i produktet og rapporteres til ledelsen, der beslutter at acceptere eller afvise produktet.

Først og fremmest skal virksomheden fastsætte kvalitetsstandarder. Derefter bør den planlægge de korrigerende handlinger, der skal gennemføres for at sikre kvaliteten i produktet. Derefter indsamles fakta og rapporteres til virksomhedens ledelse, der træffer afhjælpende foranstaltninger til forbedring af produktets kvalitet.

Nøgleforskelle mellem kvalitetssikring og kvalitetskontrol

Følgende er de væsentligste forskelle mellem kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

  1. Det sæt af aktiviteter, der har tillid til, at kvaliteten af ​​den proces, hvormed produktet udvikles, er op til mærket, kaldes kvalitetssikring. Sættet af procedurer, der garanterer produktets egnethed, kaldes kvalitetskontrol.
  2. Kvalitetssikring er proaktiv, som er lige modsat af Kvalitetskontrollen, fordi kvalitetssikring finder sted på produktets udviklingstidspunkt, men kvalitetskontrollen finder sted efter det færdige produkt er produceret.
  3. Kvalitetssikring lægger vægt på kunden, men kvalitetskontrol lægger vægt på standarder.
  4. Kvalitetssikring holder fokus på proces, mens produktet er hovedfokus for kvalitetskontrol.
  5. Kvalitetssikring beskytter produktet mod fejl, mens kvalitetskontrol registrerer og afhjælper manglerne i produktet.
  6. I kvalitetssikring skabes kvalitet under designfasen. Tværtimod er kvalitet i kvalitetskontrol skabt i kontrolfasen.
  7. Kvalitetssikring er en medarbejderfunktion, hvilket ikke er tilfældet med kvalitetskontrol.
  8. Kvalitetssikring er en forebyggende handling, men kvalitetskontrol er en korrigerende foranstaltning.

Konklusion

Hver virksomhed ønsker at opnå maksimal kundetilfredshed. I dag bliver folk kvalitetsfølsomme, og det er derfor, de ønsker ikke at gå på kompromis med produktet, som er ringere med hensyn til kvalitet. Kvalitetssikring og kvalitetskontrol er de to værktøjer, der hjælper med at levere kvalitetsprodukter til brugerne.

Top