Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem konventionelle og ikke-konventionelle energikilder

Energi indebærer kapacitet eller evne til at arbejde kraftigt. Det har en væsentlig rolle at spille i vores daglige liv. Faktisk er det overvejende påkrævet på alle områder, uanset om det er en husstand, industri, kommunikation, transport, forsvar eller landbrug. Energiressourcer er bredt klassificeret som konventionelle og ikke-konventionelle energikilder. Konventionelle energikilder findes ikke i miljøet i overflod, men der er ubegrænset brug.

Tværtimod er ikke-konventionelle energikilder de kilder, der findes i miljøet i stor mængde, men anvendes kun til begrænsede formål. Denne artikel lægger lys på forskellene mellem konventionelle og ikke-konventionelle energikilder.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningKonventionelle energikilderIkke-konventionelle energikilder
BetyderKonventionelle energikilder er de kilder, der almindeligvis anvendes siden lang tid.Ikke-konventionelle energikilder henviser til de kilder, der er identificeret for få årtier siden.
udtømmeligeDe kan være opbrugt på grund af overforbrug.De kan ikke være opbrugt.
ForureningDe forurener miljøet i stor skala og tilføjer den globale opvarmning.De er miljøvenlige kilder, som ikke forårsager forurening.
BrugDe anvendes primært til industrielle og kommercielle formål.De bruges hovedsagelig til husholdningsbrug.
BekostningKostbar.Forholdsvis billigere.

Definition af konventionelle energikilder

Konventionelle energikilder er de naturlige energiressourcer, der regelmæssigt anvendes i mange år og accepteres som brændsel til produktion af varme, lys, mad og elektricitet.

Energikilderne omfatter brænde, fossile brændstoffer, kokogekage osv. Af disse kilder er fossilt brændsel den største konventionelle kilde, hvor fossile indebærer rester af planter og dyr, der er begravet under jorden og omdannet til sten i årenes løb. Disse fossile brændstoffer er kul, olie (råolie) og naturgas.

Konventionelle energikilder er generelt ikke-vedvarende energikilder, da ophobning eller oprettelse af konventionelle energikilder tager år, når de udnyttes eller forbruges. Da disse kilder anvendes i stor skala, er reserverne blevet udtømt, og deres alternativ er svært at finde.

Definition af ikke-konventionelle energikilder

Et alternativ til konventionelle energikilder er de ikke-konventionelle energikilder, der har opnået popularitet de senere år, efter oliekrisen i 1973 og siden da er de i brug i stor skala. Energien kan opnås fra forskellige kilder som sol, vind, biologisk affald, varme kilder, tidevand mv. For at generere varme og energi.

Disse er ikke kun vedvarende energikilder, men er også forureningsfrie. Disse kilder er til stede i overflod af naturen, og de genereres konstant, så det kan ikke udtømmes let og bruges igen og igen.

Nøgleforskelle mellem konventionelle og ikke-konventionelle energikilder

Forskellen mellem konventionelle og ikke-konventionelle energikilder fremgår af nedenstående punkter:

  1. Konventionelle energikilder, som navnet antyder, er de kilder, der er meget udbredt over hele verden siden aldre. Tværtimod beskrives ikke-konventionelle energikilder som de energikilder, hvis udvikling er sket i den seneste tid og er blevet populær siden da.
  2. Da de konventionelle energikilder er begrænsede i naturen, og deres dannelse tager millioner af år, kan de blive opbrugt en dag. Omvendt er ikke-konventionelle energikilder kilderne i overflod i miljøet og er letfornyelige, så de er uudtømmelige.
  3. Konventionelle energikilder forurener miljøet i stor skala gennem røg og farligt affald, der udsendes fra kraftværkerne. Imidlertid forurener energien fra rindende vand ikke miljøet. På den anden side er ikke-konventionelle energikilder miljøvenlige, så de ikke skader naturen ved at forurene den.
  4. Energien produceret fra konventionelle kilder anvendes stærkt til industrielle og kommercielle formål. Modsat anvendes den energi, der genereres ud af ikke-konventionelle kilder til husholdningsbrug.
  5. Konventionelle energikilder er dyre, fordi de er knappe, men deres anvendelser er ubegrænsede. I modsætning hertil er ikke-konventionelle energikilder billigere på grund af deres enorme tilstedeværelse i naturen.

Konklusion

Med den hurtige industrialisering og vækst i befolkningen øges efterspørgslen efter energi kontinuerligt. For at imødekomme denne efterspørgsel efter energi er de konventionelle kilder ikke nok, da deres mængde er begrænset og kan udløbe en dag. På denne måde reducerer ikke-konventionelle ressourcer afhængigheden af ​​konventionelle ressourcer. Så de to typer af energi supplerer hinanden.

Top