Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem koordinering og samarbejde

Koordinering refererer til organiseringen af ​​alle aktiviteter på en velordnet måde, for at opnå enstemmighed af den enkelte indsats i forfølgelsen af ​​gruppemål. På bagsiden er samarbejdet en diskretionær handling for enkeltpersoner at arbejde sammen eller hjælpe hinanden til gavn. Det er en fælles indsats fra de medlemmer, der arbejder i organisationen for at nå et defineret mål.

3C er afgørende for samarbejde, koordinering, samarbejde og samarbejde. Det er ret almindeligt at misconstruere koordinationen for samarbejde, da begge er afgørende for, at ledelsen kan fungere effektivt. Så artiklen præsenteret for dig gør et forsøg på at kaste lys på forskellene mellem koordinering og samarbejde.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningSamordningSamarbejde
BetyderKoordinering er det systematiske arrangement af forskellige ledelseselementer for at sikre en velfungerende funktion.Samarbejde beskrives som en handling om at arbejde sammen eller i overensstemmelse med standarder for at opnå et fælles mål.
Hvad er det?Det er en del af ledelsesprocessen.Det er en frivillig aktivitet.
BehandlekonstrueredeNaturlig
MeddelelseÅbenstiltiende
TidshorisontLangsigtetKort sigt
forbindelserFormelUformel
AktivitetUdført på øverste niveau ledelseUdført på hvert niveau

Definition af koordinering

Ved koordinering mener vi en proces, som ledelsen bruger til at synkronisere forskellige aktiviteter i organisationen. Det er den kraft, der forbinder alle de øvrige funktioner, der udføres af ledelsen, dvs. planlægning, styring, organisering, styring, bemanding, ledelse mv. Organisation for at gøre bedst muligt brug af organisationens ressourcer.

Koordinering spiller en afgørende rolle for at opretholde regelmæssighed i aktiviteter som køb, produktion, salg, menneskelige ressourcer, marketing, finansiering og så videre, da det er den fælles tråd, der forbinder alle aktiviteter. Det er noget, som er medfødt i alle ledelsesfunktioner. Processen sigter mod systematisk styring af individuel eller gruppeindsats for at sikre enstemmighed i aktion, når målene nås.

Karakteristika for koordinering

 • Integration af individuel og gruppearbejde.
 • Sikrer harmoni af handling.
 • Gennemsigtig og bevidst aktivitet
 • Kontinuerlig funktion

Definition af samarbejde

Vi definerer samarbejde som en skønsmæssig aktivitet, hvor to eller flere personer deltager og arbejder sammen i forfølgelsen af ​​fælles mål. I denne proces gør medlemmerne af organisationen en samlet indsats for at udlede gensidige fordele. Så alle deltagere forventes at deltage aktivt i gruppens aktivitet, først da kan de være bedre.

Samarbejde er til stede på alle niveauer i organisationen og foregår mellem organisationens medlemmer. Bortset fra erhvervslivet foregår der også samarbejde på nationalt og internationalt plan, dvs. mellem forskellige stater og lande i verden.

Gennem samarbejde kan informationen deles enkelt blandt deltagerne, hvilket øger vidensbase, arbejde og ressourcer på en dygtig måde.

Nøgleforskelle mellem koordinering og samarbejde

Følgende punkter er bemærkelsesværdige for så vidt angår forskellen mellem koordinering og samarbejde:

 1. Det systematiske arrangement og synkronisering af forskellige ledelseselementer for at sikre, at funktionen fungerer tilfredsstillende, er kendt som koordination. Handlingen med at arbejde i fællesskab eller at overholde standarderne til realisering af fælles mål hedder samarbejde.
 2. Koordinering er en grundlæggende ledelsesaktivitet; der hjælper med at opnå harmoni i handling blandt forskellige indbyrdes afhængige aktiviteter og afdelinger i organisationen. Tværtimod afhænger samarbejdet af en persons vilje, dvs. at arbejde med eller hjælpe nogen frivilligt til at nå fælles mål.
 3. Koordinering er en konstrueret proces, der udføres for at integrere forskellige aktiviteter i organisationen. Omvendt er samarbejdet en naturlig proces, som ikke er planlagt på forhånd, men sker spontant uden gensidig respekt.
 4. Koordinering er en kontinuerlig funktion af ledelsen. Derfor er det på lang sigt. I modsætning hertil er samarbejdet mellem personer nødvendigt for at udføre en opgave eller aktivitet, og det er således kun kortvarigt.
 5. Koordinering kan resultere i etablering af det formelle og uformelle forhold. I modsætning til, at samarbejde giver anledning til det uformelle forhold mellem enkeltpersoner.
 6. I koordination er der åben kommunikation mellem alle medlemmer af organisationen. I modsætning hertil finder stiltiende kommunikation sted mellem individer i samarbejde.
 7. Koordinering af aktiviteter udføres på øverste niveau ledelse, mens samarbejde udføres på hvert niveau.

Konklusion

Der er endeløse fordele ved koordination, som omfatter aktiviteternes uafhængighed, synergi og specialisering. På den anden side associerer Samarbejde folk til at arbejde sammen, hvilket øger videnbasen, ressourcerne, reducerer, tidsomkostninger og indsatser fra enkeltpersoner.

Så begge aktiviteter skal gå hånd i hånd, da samarbejde uden koordinering er bare spild af indsats. Ligeledes vil koordinering uden samarbejde resultere i medlemmernes utilfredshed.

Top