Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem foreløbig udbytte og endelig udbytte

Udbytte betegner den del af selskabets overskud, som ikke tilbageholdes i virksomheden, men fordeles af selskabet blandt sine aktionærer som afkast af deres investeringer baseret på de aktier, de ejer. Det udbytte, som selskabet meddelte ved regnskabsårets afslutning, anbefalet af bestyrelsen, på selskabets generalforsamling hedder et endelig udbytte.

Kommer til det foreløbige udbytte, der af selskabets bestyrelse erklæres mellem to generalforsamlinger, når det tjener overskudsoverskud, hvor udbyttet erklæres. I denne artikel uddrag skal vi tale om forskellene mellem mellemliggende udbytte og slutudbytte.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningInterim UdbytteEndelig udbytte
BetyderMidlertidigt udbytte er et, der er erklæret og betalt i midten af ​​et regnskabsår, dvs. før afslutningen af ​​regnskaberne for året.Endelig udbytte indebærer det udbytte, der er anmeldt af bestyrelsen på selskabets ordinære generalforsamling efter regnskabsårets afslutning.
BekendtgørelseAnbefalet af bestyrelsen og godkendt af aktionærer.Bekendtgjort af bestyrelsen.
Tidspunkt for erklæringInden udarbejdelse af årsregnskaber.Efter udarbejdelse af årsregnskaber.
TilbagekaldelseDet kan tilbagekaldes med samtykke fra alle aktionærer.Det kan ikke tilbagekaldes.
UdbytteprocentMindreForholdsvis højere
VedtægterDet erklæres kun, når artiklerne specifikt tillader erklæringen.Det kræver ingen specifik bestemmelse i artiklerne.

Definition af foreløbig udbytte

Interim Udbytte kan forstås som det udbytte, som er meddelt af selskabets bestyrelsesmedlemmer forud for konstatering af årets resultat og selskabets ordinære generalforsamling, dvs. mellem tiden på de to på hinanden følgende generalforsamlinger. Det er meddelt af bestyrelsen, men det er underlagt godkendelse af aktionærerne.

Interim Udbytte betales enten ud af beholdning i resultatopgørelsen eller ud af overskud i det regnskabsår, hvor udbyttet ønskes offentliggjort.

Når selskabet taber i henhold til de finansielle oversigter for det umiddelbart foregående kvartal, bør delårsudbyttet ikke være mere end det gennemsnitlige udbytte, som selskabet har anmeldt i de sidste tre år. Når udbyttet er erklæret, skal det udbyttebeløb, som selskabet foreslår, deponeres inden for fem dage fra datoen for deklarationen på en separat bankkonto.

Definition af endelig udbytte

Endelig udbytte betyder et udbytte, som selskabet annoncerer, efter at årsregnskabet for regnskabsåret er blevet rapporteret på selskabets ordinære generalforsamling og den finansielle stilling og rentabilitet er fastslået. Når det endelige udbytte er erklæret, bliver det en forpligtelse, der kan fuldbyrdes over for virksomheden.

Erklæring om udbytte betragtes som en almindelig virksomhed, der gennemføres på selskabets generalforsamling. Inden udbytteangivelsen skal virksomheden overføre overskuddet til selskabets reserve. Derfor kan virksomheden frit beslutte det beløb, der skal overføres til reserver.

Hvis der i tilfælde af, at der ikke er overskud eller overskud i regnskabsåret eller ufortaltet overskud til at erklære som udbytte, er udbyttet deklareret uden for reserver i henhold til regeringens bestemmelser, men det bør kun være af ledige reserver .

Nøgleforskelle mellem foreløbigt udbytte og endelig udbytte

Forskellene mellem foreløbigt udbytte og slutudbytte uddybes her detaljeret:

  1. Udbyttet, der offentliggøres og betales i midten af ​​et regnskabsår, dvs. inden regnskabsafslutningen for året, hedder et foreløbigt udbytte. På den anden side er udbytte, der er anmeldt af bestyrelsen på selskabets ordinære generalforsamling efter regnskabsårets afslutning, kendt som et endeligt udbytte.
  2. Bestyrelsen foreslår foreløbigt udbytte, men godkendt af selskabets aktionærer. Omvendt anbefales det endelige udbytte af bestyrelsesmedlemmer, der er stemt om og godkendt på generalforsamlingen efter fastlæggelse af overskud.
  3. Interim Udbytte er erklæret før afslutningen af ​​selskabets regnskaber. Derimod offentliggøres det endelige udbytte efter udarbejdelsen af ​​selskabets årsregnskab.
  4. Midlertidigt udbytte kan opsiges med samtykke fra alle aktionærer, mens det endelige udbytte er erklæret, kan det ikke tilbageføres.
  5. Interventionsudbyttet er altid mindre end det endelige udbytte.
  6. Midlertidigt udbytte kan kun meddeles, når selskabets vedtægter udtrykkeligt betyder det samme. Tværtimod er der ikke et sådant krav i tilfælde af endelig udbytte.

Konklusion

Udbytte er anvendelse af overskud, hvilket giver afkast til aktionærerne på det beløb, som de investerer. Mens mellemliggende udbytte er knyttet til en del af året, normalt seks måneder, er det endelige udbytte tilhørende hele året, dvs. regnskabsåret. Endelig udbytte erklæres og udbetales på årsbasis efter indtjeningen er kendt for regnskabsåret, mens mellemliggende udbytte betales ud af overskudsoverskud (ikke fordelt) i de foregående år.

Top