Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem nettoindkomst og nettoresultat

Nettoresultatet kan forstås som det overskud, der er opnået efter at have arbejdet på alle udgifter (både kontanter og ikke-kontante), renter, skatter og tab. Det er det faktiske overskud, der er modtaget fra virksomhedens aktiviteter i regnskabsperioden. Det er ikke lige det samme som nettoresultatet. Teknisk er nettoresultatet brugt til at betyde, at det faktiske beløb forblev hos firmaet efter fradrag af udbytte til præferenceaktionærerne.

I business parlance hørte begge to ord ganske ofte. Mange bruger vilkårene nettoresultat og nettoindkomst udskifteligt, men disse er ikke synonymer, da der er den lille og subtile forskel mellem disse to, som man bør vide, mens man arbejder på konti. Så tag et kig på den givne artikel, hvor vi har uddybet forskellene.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningNettoindkomstNettoresultat
BetyderIndtægterne, der er til rådighed for aktionærer, hedder nettoindkomst.Selskabets faktiske overskud er kendt som nettoresultatet.
AnvendelserNyttigt ved beregning af indtjening pr. Aktie.Viser virksomhedens rentabilitet.

Definition af nettoindkomst

Nettoresultatet er den resterende indkomst af virksomheden, der overlades til virksomheden. Termen indtjening bruges ofte mange gange i stedet for nettoindkomst. Når vi opstår på nettoresultatet, reduceres det foretrukne aktieudbytte fra det. Den resterende del overføres enten til reserver og overskud eller fordeles til aktionærerne i form af udbytte eller begge dele. Det er nettoforhøjelsen i egenkapitalaktionærens fond.

Definition af nettoresultat

Når de samlede indtægter overstiger de samlede udgifter, opstår nettoresultatet. Det fremgår af den sidste linje i resultatopgørelsen (eller resultatopgørelse). Fra bruttoresultatet (salgsomkostninger for solgte varer) fratrækkes alle driftsmæssige og ikke-driftsmæssige omkostninger (inklusive renter og afgifter), mens det ikke-driftsindtægter tilføjes, hvilket medfører virksomhedens nettoresultat.

Nøgleforskelle mellem nettoindkomst og nettoresultat

Forskellen mellem nettoindkomst og nettoresultat kan trækkes tydeligt af følgende grunde:

  1. Indtægten opstod efter fradrag af præferenceudbytte fra nettoresultat er nettoindkomsten. Det rene overskud, som en virksomhed har fået i et bestemt regnskabsår, hedder nettoresultatet.
  2. Nettoindkomst bruges til at beregne indtjening pr. Aktie for aktionærer, mens nettoresultatet bruges til at vise virksomhedens rentabilitet.

Konklusion

Normalt bruges begge udtryk synonymt, men der er kun en lille forskel mellem nettoresultat og nettoindkomst. Det eneste punkt i forskellen i dem er det foretrukne aktieudbytte. Når præferenceudbytte trækkes fra nettoresultatet, opstår selskabets nettoresultat.

Top