Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem NRE og NRO Konto

Ikke-resident indisk (NRI) er en indisk statsborger, som i øjeblikket forlader Indien med henblik på beskæftigelse, uddannelse og lignende anden grund. Personer med sådan beboelsesstatus lider under et dilemma, når de skal åbne en NRI-konto i Indien. NRE-konto og NRO-konto er to typer NRI-konti, som adskiller sig i den forstand, at den tidligere er en ekstern rupee-konto, mens sidstnævnte er en almindelig rupee-konto.

NRI'er har lov til at åbne NRO-konto for at modtage midler fra lokale transaktioner, hvor valutarisikoen bæres af indskyderen. På den anden side kan NRE-konto åbnes af NRI'er med midler overført til Indien fra en udenlandsk bank. Der er nogle forskelle mellem NRE og NRO-kontoen, som diskuteres i denne artikel.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningNRE-kontoNRO-konto
forkortelseIkke-resident ekstern rupee-konto.Ikke-residente almindelige rupee-konto.
BetyderEn bankkonto, hvor NRI'er kan indbetale indkomst genereret fra eksterne kilder, hedder NRE-konto.En bankkonto åbnet af NRI for at indskyde indkomst, der hovedsagelig genereres fra en indisk kilde, hedder NRO-konto.
Fælles kontoKan åbnes af to NRI'er sammen.Kan åbnes af NRI sammen med en indisk resident.
Indbetaling og udbetalingerIndskud i udenlandsk valuta og tilbagekøb i indisk rupee.Indlån i både udenlandsk valuta og indisk rupi og tilbagekøb i indisk rupee.
RenteLavForholdsvis høj
InteresseSkattefriskattepligtig
PengeoverførselTil NRO er muligtTil NRE er ikke tilladt
RepatriabilityFrit repatrierbarRenterne er frit repatrierbare, men hovedstolen er ikke frit repatrierbar, men der er cetain undtagelser.

Definition af NRE-konto

En ikke-resident ekstern konto eller NRE-konto er en bankkonto, der opretholdes af NRI'er til at parkere deres udenlandske indkomst i Indien. Kontohaveren kan repatriere oversøiske indtægter og overføre den til Indien med fuld sikkerhed og bekvemmelighed. Noter eller rejsecheck bruges til at overføre udenlandsk valuta. Kontoen er denomineret i INR.

Renter opnået på indskudte beløb er fritaget for skat. Det giver fuld repatibilitet af midler, dvs. hovedstol plus renter. Kontoen opretholdes udelukkende i indisk valuta.

Definition af NRO-konto

Ikke-residente almindelige konti eller NRO-konti er en bankkonto, der afholdes for at styre indkomsten i Indien som udlejning, pension, udbytte, renter mv. Det åbnes enten af ​​indiens borgere, mens de midlertidigt flytter til udlandet eller af en NRI ved at overføre penge fra sit hjemland eller hans anden NRO-konto.

En normal bankkonto kan også omdøbes til NRO-kontoen, når kontoindehaverens boligstatus ændres til NRI. Kontoen bruges hovedsagelig til at parkere penge tjent fra indiske kilder i Indien. Repatriering af midler er tilladt af RBI kun op til 1.000.000 dollars i et regnskabsår og fra løbende indkomster til bonafide formål.

Nøgleforskelle mellem NRE og NRO-kontoen

De vigtigste forskelle mellem NRE og NRO-kontoen forklares i nedenstående punkter:

 1. NRE-konto står for ikke-resident ekstern rupee-konto, mens NRO-kontoen er en forkortelse for en ikke-residente almindelig rupee-konto.
 2. NRE-konto er en bankkonto, hvor NRI'erne kan indbetale indkomst optjent i udlandet. En konto, der hovedsagelig bruges til at deponere indkomst, der er optjent i Indien af ​​NRI'erne, hedder NRO-konto.
 3. NRE-konto tillader fælles åbninger, hvor to NRI'er kan åbne en konto sammen. Omvendt kan en indisk bosiddende og en NRI åbne en fælles NRO-konto.
 4. I NRE-kontoen er depositum kun tilladt i fremmed valuta, og tegninger kan kun foretages i indisk valuta. I modsætning til NRO-kontoen er indskud i både indisk og udenlandsk valuta tilladt, mens tilbagekøb kun er tilladt i indisk rupee.
 5. Rentesatsen i NRE-kontoen er lavere end NRO-kontoen.
 6. Renter på NRE-kontoen er skattefrie. Det er lige modsat for NRO-kontoen.
 7. Fondoverførsel fra NRE til NRO-konto er tilladt, men omvendt er det ikke muligt.
 8. Hovedstol og interesse er frit repatrierbare på NRE konto. Renter på NRO-kontoen er frit repatrierbare, men der er restriktioner for overførsel af hovedstol fra Indien til et andet land, dog er der visse undtagelser, dvs. alle nuværende indkomster som pension, husleje, udbytteindtægter mv og overførsler op til 1.000.000 amerikanske $ pr. regnskabsår.

ligheder

 • De to konti kan være af en hvilken som helst bankkonto som en opsparingskonto, tilbagevendende konto, løbende konto eller indbetalingskonto.
 • Begge kan åbnes enten i fællesskab eller separat.
 • Nomineringer er tilladt på begge konti.

Konklusion

De to konti bruges af NRI'er til at parkere deres hårdt tjente penge i Indien. Mens NRE-kontoen bruges til at parkere penge optjent i udlandet til Indien eller for at holde besparelserne i indisk valuta, bruges NRO-kontoen til at parkere penge tjent fra indiske kilder i Indien. Så hvis du er forvirret mellem disse to, så kan du vælge efter dine behov og fordele forbundet med de to konti.

Top