Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem havn og havn

Havn kan forstås som et sted, hvor lastning og losning af skibe og både er færdige. Betegnelsen havn er ofte sidestillet med havn, hvilket indebærer et sted langs en kyst, hvor skibe eller både kan tage ly, hvis de atmosfæriske forhold ikke er gode til sejlads.

Mens havne er menneskeskabte, kan havne være naturlige eller menneskeskabte.

Mange gange tjener de lignende formål med administration, udvikling, industri og handel. Og på grund af denne grund er der altid en buzz, når vi taler om disse to flod. Så tag et kig på artiklen præsenteret for dig, der forklarer forskellen mellem havn og havn.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningHavnHavn
BetyderHavn henviser til et arrangement, hvor både og skibe fortøjer og overfører passagerer og fragt til / fra land.Havnen refererer til et område ved siden af ​​kysten, hvor vandhåndværk er forankret for at få sikkerhed mod stormvejr.
Hvad er det?Det er et sted til docking, trafik og opbevaring af både.Det er et sted til opbevaring af både.
KonstruktionSyntetiskeNaturligt eller menneskeskabt
Anvendes tilHandel med varer og fragt, mellem lande.Søger ly fra dårligt vejr.
FartøjerDet er et sikkert sted for skibe.Det er et paradis for skibe.
Onshore faciliteterLedigMaj eller måske ikke er tilgængelig

Definition af port

Havn er defineret som det sted, der ligger ved kysten af ​​havet, der forbinder jord med vandlegemet. De arbejder som samlingspunkter for handel internationalt, som i udveksling af transportformer, varer mv. Disse er placeret i havne langs kysterne.

Havne giver en række faciliteter, der hjælper skibe til at håndtere gods, som omfatter kraner og gaffeltrucks til at indlæse eller aflade varer, lager til opbevaring og dokker til skibe at vedhæfte. Desuden er forskellige faciliteter også tilgængelige i havnen som hoteller, restauranter, skibsbygning og reparationsvirksomheder, toldfaciliteter mv.

Lige fra økonomi til strategi har havne en stor rolle at spille i alle lande, da de bruges til fragt af forbrugsgoder og også at indlæse troppeskibet til sejlads til krig.

Definition af havn

Havn er defineret som en parkeringsplads eller opbevaringsplads langs kystlinjen, hvor både, skibe og skibe kan tage ly ved dårligt vejr eller holdes for fremtiden. Det er området ved siden af ​​kysten, som består af en tyk mur, der giver beskyttelse mod bølger og strømme til skibe, fartøjer og lastcontainere.

Havne er så dybe at sikre sikker forankring til forskellige skibe og kunsthåndværk, men de behøver ikke at besidde landbaserede faciliteter. Der er to typer af havnen, som er:

  • Naturhavn : En landform, hvor en del af havet eller havet er beskyttet og er så dybt, at skibe kan tage tilflugt.
  • Kunstig havn : Et arrangement, der er konstrueret til at udføre en havnes funktioner.

Nøgleforskelle mellem havn og havn

Nedenstående punkter er betydelige, hvad angår forskellen mellem havn og havn:

  1. Et område beliggende ved kanten af ​​vandkroppen, hvor både og skibe fortøjer og overfører passagerer og fragt til / fra land, hedder havn. Et område ved siden af ​​kysten, hvor vandhåndværk er forankret for at få sikkerhed mod stormvejr, hedder havn.
  2. Port er intet andet end et sted til docking, trafik og opbevaring af både. Tværtimod er en havn et sted til opbevaring af både.
  3. Havne er en skabelse af mennesker, mens havne er både naturlige eller menneskeskabte.
  4. Det grundlæggende formål med havne er at levere handelsfaciliteter til gods og fragt fra land til land. Omvendt bruges havne til at tage sikker ankerplads, hvis vejret ikke er egnet til sejlads.
  5. Mens havne er et sikrere sted for skibe. Hermed er havne et paradis for skibe.
  6. Havne har altid landbaserede faciliteter som hoteller, restauranter, reparationsfirmaer og så videre. Men i tilfælde af havne kan eller måske ikke have onshore faciliteter.

Konklusion

Menneskeskabte havne fungerer som havne, da de er konstrueret som en. Havne er grundlæggende udviklet til at håndtere international handel mellem lande som import og eksport af varer. På forsiden tjener havne som et stort afstandssted, hvor både og skibe opbevares, når de atmosfæriske forhold ikke er gode.

Top