Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem Skriv og WriteLine

Skriv Metode
Skriv metode ligger inden for klassen "Console", som i sig selv befinder sig i Systemnavnet. Console-klassen giver grundlæggende support til programmer, der læser og skriver tegn til og fra konsollen. Metoden write () udsender en eller flere værdier på skærmen uden et nyt linjetegn. Dette betyder, at en efterfølgende udskrift vil blive udskrevet i samme linje.

Eksempel på Skriv () i C #

Console.Write ( "Car"); Console.Write (""); Console.Write ( "Bus"); Console.Write (""); Console.Write ( "Truck");
1 2 3 4 5Konsol. Skriv ("Bil"); Konsol. Skriv (""); Konsol. Skriv ("Bus"); Konsol. Skriv (""); Konsol. Skriv ("Truck");

Produktion:
Bilbussbil

WriteLine Metode
WriteLine-metoden ligger også inde i klassen "Console" i systemnavnet. Metoden WriteLine udskriver et eller flere objekter på en enkelt linje med et nyt linjetegn indsat i slutningen. Dette betyder, at en efterfølgende udskrift vil blive udskrevet på en ny linje.

Eksempel på WriteLine () i C #

Console.WriteLine ( "Car"); Console.WriteLine ( "Bus"); Console.WriteLine ( "Truck");
1 2 3Konsol. WriteLine ("Car"); Konsol. WriteLine ("Bus"); Konsol. WriteLine ("Truck");

Produktion:
Bil
Bus
lastbil

Forskel mellem Skriv og WriteLine
Metoden Skriv bruges til at udskrive et eller flere objekter på en enkelt linje uden at indsætte et nyt linjetegn i slutningen. WriteLine-metoden indsætter et nyt linjetegn efter udskrivning af output. I skrive-metoden forbliver markøren på samme linje, mens den i WriteLine flytter til den næste.

Top