Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem bankrente og MSF-sats

Bankrenten er defineret som den kurs, hvor centralbanken er klar til at købe de finansielle instrumenter, der er omfattet af RBI-lovens § 49. Det hjælper med at opretholde den samlede kredit situation i landet. Det er ikke det samme som MSF-sats.

Læger uden Grænser står for den marginale stående facilitet, som kun benyttes af bankerne, når overskydende SLR af deres nettopræmie og tidsforpligtelser er opbrugt. I denne facilitet er bankerne forpligtet til at betale renter til en sats, der er 100 bps større end reporenten, der er kendt som MSF-sats .

Mange tror, ​​at de to satser er en og samme ting og bruger dem indbyrdes, men faktum er, at der er en fin forskel mellem bankrente og MSF-rente, som forklares i artiklen i detaljer.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningBank RateMSF-sats
BetyderBankrente er en diskonteringsrente, hvor forretningsbankerne og de finansielle institutioner låner lån fra centralbanken.MSF Rate stands for Marginal Standing Facility er en kurs, hvor de kommercielle banker låne penge natten over fra centralbanken.
BerettigelseAlle kommercielle banker og finansielle institutioner.Alle planlagte kommercielle banker (SCB'er) har deres nuværende konto og datterselskabsregnskab (SGL) med en RBI.
Gælder fra19002011
SikkerhedsstillelseLånet kan hæves uden at pantsætte værdipapirerne.Lånet gives mod sikkerhed inden for rammerne af SLR og op til en vis procentdel af NDTL.

Definition af bankrente

Bankkursen er en rentesats, hvor centralbanken låner penge til forretningsbankerne for at dække manglen på midler. Når den kommercielle bank mangler i midler til finansiering, kan låne lånet fra den apex bank ie Reserve Bank of India (RBI). Centralbanken har beføjelse til at øge eller mindske bankrenten for at kontrollere pengemængden i økonomien, dvs. Hvis der er en stigning i bankrenten, vil udlånsrenten for bankerne også stige, og hvis der sker et fald i bankrenten, falder udlånsrenten også.

Definition af MSF-sats

Marginalfastsatsfacilitet (MSF) betegnes som en facilitet, hvor de planlagte kommercielle banker kan låne penge fra centralbanken natten over, mod de statsgodkendte værdipapirer med lovpligtig likviditetsgrad (SLR) kvote (som overstiger den nuværende SLR) op til en vis procentdel af deres netto efterspørgsel og tidsforpligtelser. Denne facilitet er tilgængelig for de planlagte banker med deres løbende konto og datterselskabets hovedbog (SGL) hos RBI.

Det er efter RBI's skøn, om lånet skal ydes eller ej. Denne facilitet er tilgængelig for de berettigede banker på alle arbejdsdage, undtagen lørdage mellem kl. 15.30 til kl. 16.30 i hovedkvarteret (Mumbai).

Nøgleforskelle mellem bankrente og MSF-rente

  1. Bankrenten er en rentesats, hvor kommercielle banker kan låne lån fra RBI, mens MSF Rate er et anlæg, hvor de planlagte forretningsbanker kan låne penge natten over fra centralbanken.
  2. Alle kommercielle banker og finansieringsinstitutter er berettiget til udlånet til bankrenter fra RBI, mens MSF-renten kun er tilgængelig for de planlagte kommercielle banker (SCB) med deres nuværende konto og datterselskabet General Ledger (SGL) med RBI.
  3. Bankrenten er effektiv siden 1900, mens MSF-rente blev indført i 2011.
  4. Den væsentligste forskel mellem bankrenten og MSF-renten er, at lånet ikke er givet ved pantsætning af værdipapirer, men i Læger uden Låne er lånet givet ved at pantsætte de godkendte værdipapirer (specificerede kriterier).
  5. Bankrente er ikke den sidste udvej for bankerne, mens MSF-sats er den sidste udvej for kommercielle banker, der kan låne penge natten over.

ligheder

  • Begge er diskonteringsrenter, hvor RBI giver lån til forretningsbankerne.
  • Begge er bankrenter.
  • RBI foreskriver begge.
  • Begge faciliteter benyttes af banker, når der er en akut mangel på kontanter.

Konklusion

Efter at have diskuteret meget om disse to enheder konkluderer vi, at en af ​​mulighederne kan benyttes af handelsbanken, når der er mangel på midler. Men den store forskel ligger i tilgængeligheden af ​​lån, som hvis banken skal opkræve et lån haster, kan MSF-satsen vælges, mens bankrenten i tilfælde af normalitet kan vælges.

Top