Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem kapitalisme og socialisme

Socialisme vs Kapitalisme er et af de meget diskuterede emner i gruppediskussionen. Det drejer sig om to økonomiske systemer, som forekommer i eller vedtages af forskellige lande i verden. Kapitalismen er det gamle politiske system, hvis oprindelse går tilbage til 1400 e.Kr. i Europa. Tværtimod er socialismen, som er udviklet fra 1800 AD og dens oprindelsessted, Frankrig.

En kapitalistisk økonomi er præget af det frie marked og mindre offentlig indgriben i økonomien, hvor top prioritet gives til kapital. I modsætning til en socialistisk økonomi refererer man til samfundets organisation, som er karakteriseret ved afskaffelsen af ​​klasselationer og dermed giver folk større betydning.

Så her har vi præsenteret dig for alle forskellene mellem kapitalisme og socialisme, som kan hjælpe dig med at bestemme hvilket system der er bedst.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningKapitalismeSocialisme
BetyderKapitalismen refererer til det økonomiske system, der er fremherskende i landet, hvor der er privat eller ejerskab af erhvervslivet.Den økonomiske struktur, hvor regeringen har ejerskab og kontrol over landets økonomiske aktiviteter, hedder socialisme.
BasisPrincippet om individuelle rettighederLigestillingsprincippet
FortalereInnovation og individuelle målLigestilling og retfærdighed i samfundet
FremstillingsmetoderPrivatejetSocialt ejet
priserneBestemt af markedskræfterneBestemt af regeringen
KonkurrenceMeget højDer eksisterer ingen konkurrence mellem virksomheder
Grad af sondring i klassen af ​​menneskerHøjLav
RigdomHver enkelt arbejder for at skabe sin egen rigdomLigeledes deles af alle landets folk
ReligionFrihed til at følge enhver religionFrihed til at følge enhver religion, men det tilskynder til sekularisme
EffektivitetMegetMindre
StatsinterferensNej eller marginalRegeringen bestemmer alt

Definition af kapitalisme

Kapitalisme er defineret som et økonomisk system, hvor produktions-, handels- og industrimidlerne ejes og kontrolleres af privatpersoner eller virksomheder til fortjeneste. Også kendt som fri markedsøkonomi eller laissez-faire økonomi.

Under dette politiske system er der minimal statslig indblanding i de finansielle anliggender. Nøgleelementerne i en kapitalistisk økonomi er privat ejendom, kapitalakkumulering, profitmotiv og stærkt konkurrencepræget marked. Kapitalismens fremtrædende træk er som under:

 • Produktionsfaktorerne er under private ejerskab. De kan bruge dem på en måde, som de synes passende. Selv om regeringen kan lægge nogle begrænsninger for den offentlige velfærd.
 • Der er en erhvervsfrihed, dvs. at hver enkelt er fri til at engagere sig i den økonomiske aktivitet efter eget valg.
 • Gabet mellem haves og have-nots er bredere på grund af ulige indkomstfordeling.
 • Forbrugeresuverænitet findes i økonomien, dvs. producenter producerer kun de varer, som kunderne ønsker.
 • Ekstrem konkurrence findes på markedet mellem firmaer, der bruger værktøjer som reklame og rabatter til at ringe til kundens opmærksomhed.
 • Profitmotivet er nøglekomponenten; det opfordrer folk til at arbejde hårdt og tjene rigdom.

Definition af socialisme

Socialistisk økonomi eller socialisme defineres som en økonomi, hvor ressourcerne ejes, forvaltes og reguleres af staten. Den centrale ide om denne form for økonomi er, at alle mennesker har lignende rettigheder, og på den måde kan hver person høste frugterne af den planlagte produktion.

Da ressourcerne tildeles i retning af den centraliserede myndighed, er det derfor også betegnet som en kommandostyring eller centralplaneret økonomi. Under dette system er markedskræfternes rolle ubetydelig ved beslutningen om tildeling af produktionsfaktorer og produktets pris. Velfærd er det grundlæggende mål for produktion og distribution af produkt og service. Socialismeens fremtrædende træk er som under:

 • I socialistisk økonomi eksisterer kollektiv ejerskab i produktionsmidlerne, hvorfor ressourcerne skal udnyttes til opnåelse af socioøkonomiske mål.
 • Central Planning Authority eksisterer for at fastsætte de socioøkonomiske mål i økonomien. Desuden træffes de beslutninger, der hører til målene, kun af myndigheden.
 • Der er en ligelig fordeling af indkomsten for at broere kløften mellem rige og fattige.
 • Folk har ret til at arbejde, men de kan ikke gå efter deres valg, da erhvervelsen kun er bestemt af myndigheden.
 • Da der er planlagt produktion, har forbrugerens suverænitet ingen plads.
 • Markedskræfterne bestemmer ikke prisen på varerne på grund af manglende konkurrence og manglende overskudsmotiv.

Nøgleforskelle mellem kapitalisme og socialisme

Følgende er de store forskelle mellem kapitalisme og socialisme

 1. Det økonomiske system, hvor handel og industri ejes og kontrolleres af privatpersoner, er kendt som kapitalisme. Socialismen er på den anden side også et økonomisk system, hvor de økonomiske aktiviteter ejes og reguleres af staten selv.
 2. Grundlaget for kapitalismen er hovedstolen for individuelle rettigheder, mens socialismen er baseret på ligestillingsprincippet.
 3. Kapitalismen tilskynder til innovation og individuelle mål, mens socialismen fremmer ligestilling og retfærdighed blandt samfundet.
 4. I den socialistiske økonomi er ressourcerne statsejede, men i den kapitalistiske økonomis tilfælde er produktionsmidlerne privatejede.
 5. I kapitalismen bestemmes priserne af markedskræfterne, og virksomhederne kan derfor udøve monopolkraft ved at opkræve højere priser. Omvendt beslutter socialisme-regeringen priserne på en hvilken som helst artikel, der fører til mangler eller surfeit.
 6. I kapitalismen er konkurrencen mellem virksomheder meget tæt, mens socialismen ikke har nogen eller marginal konkurrence, fordi regeringen kontrollerer markedet.
 7. I kapitalismen er der et stort kløft mellem rige klasse og fattige klasse på grund af ulige fordeling af rigdom i modsætning til socialisme, hvor der ikke er et sådant hul på grund af lige indkomstfordeling.
 8. I kapitalismen arbejder hvert individ for sin egen kapitalakkumulering, men i socialismen deles velstanden af ​​alle mennesker ligeligt.
 9. I kapitalismen har enhver person ret til religionsfrihed, som også eksisterer i socialismen, men socialismen lægger større vægt på sekularisme.
 10. I kapitalismen er effektiviteten højere i forhold til socialismen på grund af det fortjenstfremmende incitament, der tilskynder virksomheden til at fremstille sådanne produkter, der er stærkt krævet af kunderne, mens der i en socialistisk økonomi mangler motivation til at tjene penge, hvilket fører til ineffektivitet .
 11. I kapitalismen er der ingen eller marginal regeringsinterferens, som er lige modsat i tilfælde af socialisme.

Konklusion

Som vi alle ved, at hver mønt har to aspekter, er den ene god og den anden er dårlig, og det samme er tilfældet med de to økonomiske systemer. Det er meget svært at sige, hvilket system der er bedre end det andet. Kapitalismen fører til udviklingen af ​​landets økonomi sammen med skabelsen af ​​rigdom, men det fortaler forskel mellem haves og have-nots.

Socialismen udfylder kløften mellem rige og fattige og gør alt tilgængeligt for alle personer, men samtidig tørrer det op til opmuntring til at arbejde hårdt, hvorfor landet bruttonationalprodukt falder ned og alle viser sig at være fattige.

Efter min opfattelse er kombinationen af ​​de to økonomier den bedste, dvs. blandede økonomi, der accepterer begge sider. Det kan hjælpe landet med at vokse og trives sammen med mindre mellemrum mellem haves og have-nots. Der vil være et offentlig-privat partnerskab i økonomien og administreret pris eksisterer.

Top