Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem cost center og profit center

Et aktivitetscenter eller ansvarscenter er en virksomhedsorganisationsenhed, som er ansvarlig for en bestemt opgave eller aktivitet. Cost Center og Profit Center er de to hovedtyper af aktivitetscentrene. Et center, for hvilket omkostningerne konstateres og bruges til formålet med omkostningsstyring, kaldes omkostningscentre, hvorimod et center, hvis præstationsmåling kun kan gøres gennem indtjeningsindkomstkapaciteten, kaldes profitcentret .

Opgørelsen af ​​omkostningscentret hjælper med at foretage en regelmæssig sammenligning af omkostninger og kontrol. På den anden side omfatter et overskudscenter både den pris, den indtræder og overskuddet, der høster. Disse er skabt med det formål at tildele ansvar til enkeltpersoner og vurdere deres præstationer. I denne udgave har vi samlet de grundlæggende forskelle mellem cost center og profit center

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningOmkostningsstedProfit Center
BetyderOmkostningscenter er en afdeling af et selskab, som direkte og indirekte omkostninger opkræves.Fortjeneste center er en afdeling af en virksomhed, der anerkender overskud.
ObjektivOmkostningskontrol og omkostningsreduktion.Fastslå det nøjagtige overskud og maksimere det.
Evaluering af ydeevneVed at fratrække faktiske omkostninger fra standardomkostningerVed at fratrække faktiske omkostninger fra budgetterede omkostninger
DriftsområdeSmalBred
rolleMindre udfordrendeMeget udfordrende.

Definition af omkostningscenter

Et omkostningscenter er en enhed af en erhvervsorganisation, som forskellige typer omkostninger fordeles, adskilles og elimineres. Det kan være enhver person eller placering eller kombinationen af ​​begge, for hvilke prisen er bestemt. Omkostningscentre er hovedsagelig etableret i store organisationer for at reducere og kontrollere omkostningerne. Dens præstationer kan overvåges ved at sammenligne standardomkostningerne med de faktiske omkostninger. Følgende er typer af Cost Center i en organisation.

 • Produktionsomkostningscenter
 • Service Cost Center
 • Personligt omkostningscenter
 • Upersonligt omkostningscenter
 • Operation Cost Center
 • Procesomkostningscenter

Definition af Profit Center

Profit Center er en afdeling af en organisation, der arbejder for opgørelsen af ​​overskud. Der er flere profitcentre i en virksomhedsorganisation, som drives af ledere, som genkender overskud på grundlag af omsætning og omkostninger. Det er ansvarligt for alle aktiviteter i forbindelse med produktion og salg af varer.

Det ultimative formål med overskudscentret er generering og maksimering af overskud, ved at øge salget og reducere de afholdte omkostninger, der vil øge virksomhedens overskudskapacitet. Resultatet af et overskudscenter vurderes i forhold til det forhøjede overskud i en bestemt periode.

Nøgleforskelle mellem cost center og profit center

 1. Cost Center er en afdeling for en organisation, hvor omkostningerne er konstateret, mens Profit Center er en afdeling af en organisation, der konstaterer overskuddet.
 2. Der er mange omkostningscentre i et enkelt profitcenter.
 3. Et overskudscentrets rolle er meget tankevækkende i forhold til et omkostningscenter, da overskudscentret skal maksimere fortjenesten sammen med reduktionen i direkte og indirekte omkostninger, men omkostningscentret skal kun arbejde for minimering af omkostningerne.
 4. Omkostningscentret er kun ansvarlig for omkostninger, mens resultatcentret er ansvarlig for både omkostninger og indtægter.
 5. Udførelsen af ​​et omkostningscenter vurderes ved at reducere de faktiske omkostninger ved standardprisen. Omvendt analyseres resultatet af resultatcentret ved at fratrække de faktiske omkostninger fra den budgetterede pris.

Konklusion

Cost Center er et segment af en virksomhedsorganisation. Eksempler på et omkostningscenter er en produktion, administration, forskning og udvikling og serviceafdeling for organisationen, som er ansvarlig for omkostningerne til den pågældende afdeling.

På den anden side er profitcentret en specifik opdeling af virksomheden, som er ansvarlig for sine indtægter, hvilket resulterer i overskud. Eksempler på et profitcenter kan være en salgsorganisation eller en butik mv. Alle omkostningscentre i en organisationsenhed er profitcentre, men alle profitcentrene er ikke omkostningscentrene.

Top