Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem etik og værdier

Etik og værdier sammen lagde grundlaget for bæredygtighed. Mens de nogle gange anvendes synonymt, er de forskellige, hvor etik er det sæt regler, der styrer adfærd hos en person, der er oprettet af en gruppe eller kultur. Værdier henviser til de overbevisninger, som en person har en varig præference for.

Etik og værdier er vigtige i alle aspekter af livet, når vi skal vælge mellem to ting, hvor etiske bestemmer hvad der er rigtigt, værdier bestemmer, hvad der er vigtigt.

I verden med intens konkurrence, arbejder hver forretningsenhed på bestemte principper og overbevisninger, som kun er værdierne. Ligeledes gennemføres etik i organisationen for at sikre interessenternes interesser som kunder, leverandører, medarbejdere, samfund og regering. Læs følgende artikel for at kende de vigtige forskelle mellem etik og værdier.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningEtikVærdier
BetyderEtik henviser til retningslinjerne for adfærd, der omhandler spørgsmål om moral.Værdi er defineret som principperne og idealerne, der hjælper dem med at bedømme hvad der er vigtigere.
Hvad er de?System af moralske principper.Stimuli for at tænke.
KonsistensUniformAfviger fra person til person
fortællerHvad er moralsk korrekt eller forkert i den givne situation.Hvad vi vil gøre eller opnå.
BestemmerOmfanget af rigtigheden eller forkertheden af ​​vores muligheder.Niveau af betydning.
Hvad det gør?begrænsermotiverer

Definition af etik

Med udtrykket 'etik' menes en gren af ​​moralfilosofi - en følelse af retfærdighed eller forkert handlinger, motiver og resultaterne af disse handlinger. Kort sagt er det en disciplin, der identificerer godt eller ondt, lige eller uretfærdigt, retfærdigt eller uretfærdigt praksis, om moralsk pligt. Det er velbaserede standarder, som en person skal gøre, hvad angår rettigheder, forpligtelser, retfærdighed, sociale fordele og så videre. Standarden sætter en rimelig forpligtelse til at stoppe kriminalitet som stjæle, angreb, voldtægt, mord, bedrageri og så videre.

Systemet løser spørgsmål om den menneskelige moral, som f.eks. Hvad skal være en standard måde for folk at leve? Eller Hvad er de egentlige handlinger i de givne situationer? Hvad skal være en ideel menneskelig adfærd? etc. Under etik er der fire vigtige fagområder:

  • Meta-etik : Etisk filosofi, der analyserer betydningen og omfanget af moralske værdier.
  • Beskrivende etik : Etikens filial, der beskæftiger sig med psykologi, sociologi, antropologi mv.
  • Normativ etik : Studiet af det moralske forløb gennem praktiske midler.
  • Anvendt etik : Denne filial fortæller os, hvordan vi kan opnå moralske resultater i en bestemt situation.

Definition af værdier

Værdier henviser til de vigtige og vedvarende overbevisninger eller principper, baseret på hvilke et individ dømmer i livet. Det er i centrum for vores liv, som fungerer som adfærdskodeks. De har alvorlig indflydelse på individets følelsesmæssige tilstand. De kan være personlige værdier, kulturelle værdier eller virksomhedernes værdier.

Værdier er kræfter, der får en person til at opføre sig på en bestemt måde. Det sætter vores prioriteter i livet, dvs. det vi overvejer i første omgang. Det er en grund til de valg, vi laver. Det afspejler, hvad der er vigtigere for os. Så hvis vi er tro mod vores værdier og gør vores valg i overensstemmelse hermed, så må vi leve for at udtrykke vores kerneværdier. Desuden kan du nemt finde ud af, hvad der er vigtigt for dem, hvis du forstår en persons værdier.

Nøgleforskelle mellem etik og værdier

De grundlæggende forskelle mellem etik og værdi er beskrevet i de følgende punkter:

  1. Etik henviser til retningslinjerne for adfærd, der omhandler spørgsmål om moral. Værdi er defineret som principperne og idealerne, som hjælper dem med at tage stilling til, hvad der er vigtigere.
  2. Etik er et system af moralske principper. I modsætning til værdier, hvilket er stimulansen i vores tænkning.
  3. Værdier har stærkt indflydelse på den følelsesmæssige tilstand i sindet. Derfor fungerer det som en motivator. På den anden side tvinger etik at følge et bestemt handlingsforløb.
  4. Etik er konsekvent, mens værdier er forskellige for forskellige personer, dvs. hvad der er vigtigt for en person, er måske ikke vigtigt for en anden person.
  5. Værdier fortæller os, hvad vi vil gøre eller opnå i vores liv, mens etik hjælper os med at beslutte, hvad der er moralsk korrekt eller forkert i den givne situation.
  6. Etik bestemmer, i hvilket omfang vores muligheder er rigtige eller forkerte. I modsætning til værdier, som definerer vores prioriteter for livet.

Konklusion

Mens etik er konsekvent anvendt over perioden, og forbliver ens for alle mennesker. Værdier har en individualistisk tilgang, dvs. det varierer fra person til person, men forbliver stabile, relativt uændrede, men de kan ændres over tid på grund af en betydelig følelsesmæssig begivenhed.

Top