Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem FDI og FPI

Hvert land kræver kapital til sin økonomiske vækst, og midlerne kan ikke rejses alene fra sine interne kilder. Foreign Direct Investment (FDI) og Foreign Portfolio Investment (FPI) er de to måder, som udenlandske investorer kan investere i en økonomi. FDI betegner en grænseoverskridende investering af en resident eller et selskab hjemmehørende i et land til et selskab med hjemsted i et andet land med det formål at skabe en varig interesse for økonomien.

Tværtimod betyder FPI en rute til midler til en nation, hvor udenlandske beboere kan købe værdipapirer fra landets aktie- eller obligationsmarked.

Både FDI og FPI involverer erhvervelse af en aktiepost i en virksomhed, der har bopæl i et andet land. Men disse to er forskellige i form af beholdninger, sigt, graden af ​​kontrol mv. Lad os forstå forskellen mellem FDI og FPI i detaljer.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningFDIFPI
BetyderFDI refererer til de udenlandske investorers investering for at opnå en betydelig interesse i virksomheden i et andet land.Når en international investor investerer i passivbeholdningen i en virksomhed i et andet land, dvs. investeringer i det finansielle aktiv, er det kendt som FPI.
Investorernes rolleAktivPassiv
Grad af kontrolHøjMeget mindre
SemesterLangsigtetKort sigt
Forvaltning af projekterEffektivRelativt mindre effektiv.
Investeringer iFysiske aktiverFinansielle aktiver
Indgang og udgangSværtRelativt nemt.
Resulterer iOverførsel af midler, teknologi og andre ressourcer.Kapitalindstrømning

Definition af FDI

Udenlandske direkte investeringer (FDI) indebærer en investering, der er foretaget med det formål at opnå en ejerandel i en virksomhed hjemmehørende i et land af en virksomhed beliggende i et andet land. Investeringen kan resultere i overførsel af midler, ressourcer, teknisk knowhow, strategier mv. Der er flere måder at gøre FDI på, dvs. at oprette et joint venture eller gennem fusion og erhvervelse eller ved etablering af et datterselskab.

Investeringsselskabet har en betydelig indflydelse og kontrol over det investerende selskab. Hvis investorvirksomheden opnår 10% eller mere ejerskab af aktier, får der desuden stemmerettigheder sammen med deltagelse i ledelsen.

Definition af FPI

Udenlandske porteføljeinvesteringer (FPI) refererer til den investering, der er foretaget i en virksomheds finansielle aktiver, der er baseret i et land af udenlandske investorer. En sådan investering er lavet med det formål at opnå kortsigtet økonomisk gevinst og ikke for at opnå betydelig kontrol over virksomhedens ledelsesmæssige operationer.

Investeringen foretages i værdipapirer i selskabet, dvs. aktier, obligationer mv., Hvor de udenlandske investorer indskyder penge på værtslandets bankkonto og køber værdipapirer. Normalt går FPI-investorer for værdipapirer, der er meget flydende.

Nøgleforskelle mellem FDI og FPI

Forskellen mellem FDI og FPI kan trækkes tydeligt af følgende grunde:

  1. Investeringen foretaget af de internationale investorer for at opnå en væsentlig interesse i virksomheden beliggende i et andet land er en Foreign Direct Investment eller FDI. Investeringen foretaget i passive beholdninger som aktier, obligationer mv. Af et udenlandsk virksomhed af udenlandske investorer er kendt som en udenlandsk porteføljeinvestering (FPI).
  2. FDI-investorer spiller en aktiv rolle i forvaltningen af ​​det investerende selskab, mens FPI-investorer spiller en passiv rolle i det udenlandske selskab.
  3. Da investeringsinstitutterne får både ejerskab og ledelse lige gennem investeringer, er kontrolniveauet forholdsvis højt. Omvendt er graden af ​​kontrol mindre i FPI, da investorerne kun opnår ejendomsret.
  4. FDI-investorer har en betydelig og langsigtet interesse i virksomheden, hvilket ikke er tilfældet med FPI.
  5. FDI-projekter forvaltes med stor effektivitet. På den anden side er FPI-projekter mindre effektivt styret.
  6. FDI investorer investerer i finansielle og ikke-finansielle aktiver som ressourcer, teknisk know-how sammen med værdipapirer. I modsætning til FPI, hvor investorer kun investerer i finansielle aktiver.
  7. Det er ikke let for FDI-investorer at sælge den indsatte andel. I modsætning til FPI, hvor investeringen foretages i finansielle aktiver, der er flydende, kan de let sælges.

Konklusion

Indgang og udgang af FDI er meget vanskelige, mens det ikke er tilfældet med FPI. En investor kan nemt foretage udenlandske porteføljeinvesteringer. FDI og FPI er to metoder, hvorigennem udenlandsk kapital kan bringes ind i økonomien. En sådan investering har både positive og negative aspekter, da tilstrømningen af ​​midler forbedrer betalingsbalancens position, mens udstrømningen af ​​midler i form af udbytte, royalty, import mv. Vil medføre reduktion af betalingsbalancen.

Top