Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem hedgefond og gensidig fond

Hedgefonde og gensidige fonde er to populære sammenlagte investeringsvogne, hvor en række investorer overdrager deres penge til en fondschef, der investerer det samme i forskellige former for børsnoterede værdipapirer. En investeringsfond er en investering, der giver investoren mulighed for at investere i en diversificeret og professionelt styret kurv af værdipapirer til forholdsvis lave omkostninger.

På den anden side er hedgefonden intet andet end uregistrerede private investeringer. der bruger en bred vifte af handelsteknikker og investerer penge i værdipapirer med en forskellig risiko.

Den største forskel mellem de to investeringsveje er, at mens investeringsforeningen søger relativ afkast, afvikles absolutte afkast af hedgefonde. I denne artikel kan du finde de vigtige forskelle mellem hedgefond og fond, så tag en læsning.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningHedgefondGensidig fond
BetyderSikringsfonden er en portefølje af investeringer, hvor få kvalificerede velhavende investorer samler deres penge til at købe aktiver.En tillid, hvor besparelser fra flere investorer samles sammen for at købe en diversificeret kurv af værdipapirer til lav pris, hedder Mutual Fund.
Vend tilbageabsolutteI forhold
LedelseAggressivt forvaltet.Relativt mindre aggressivt styret.
EjereTusinder
Investor typePensionskasse, kapitalfonde, højnetværdipapirer.Detailinvestorer
ReguleringMindre reguleringStrengt reguleret af SEBI
GebyrerPerformance baseret.Baseret på procentdelen af ​​administrerede aktiver.
Ejerskab af fondschefBetydeligIkke-væsentlige
GennemsigtighedOplysninger kun til investorer.Årsrapporter offentliggøres og halvårsvis offentliggørelse af aktivets præstationer.

Definition af Hedgefond

En privat portefølje af investeringer, der anvender avancerede investerings- og risikostyringsstrategier for at opnå gode afkast, hedder hedgefond. Fonden tillader kun et begrænset antal akkrediterede investorer, som pooler deres penge med fondslederen, som investerer penge i forskellige typer aktiver. Fondforvalteren opkræver et gebyr for forvaltningen af ​​midler, hvilket afhænger af fortjenesten fra fondens aktiver.

En hedgefond er et investeringspartnerskab, hvor kun få investorer med højt nettoindkomst kan investere i fonden. Minimumsbeløbet for indledende investeringer i fonden er forholdsvis høj. Fonden er fritaget for strenge regler. Risikofaktoren er meget høj i hedgefonde. Derfor bruger fondschefen aggressive strategier som at sælge kort, handelsmulighed, investere i dybt diskonterede værdipapirer eller forventning om en bestemt begivenhed mv. Dog bruger fonden de finansielle instrumenter, der minimerer risiko og øge afkastet.

Definition af gensidig fond

Med begrebet investeringsfond mener vi et investeringsmiddel, hvor en række investorer samler deres ressourcer til et fælles mål, der er oprettet af fonden. Investorerne indsamler og samler deres penge med fondslederen, som bruger puljen af ​​midler til at investere i en diversificeret kurv af værdipapirer på kapitalmarkedet som aktier, obligationer og andre omsættelige varer.

Fondforvalteren er porteføljeekspert og ser efter den effektive styring og kontrol af fonden. Forvalteren opkræver et gebyr for administrationen af ​​fonden, som er baseret på værdien af ​​fondens aktiver.

Fondens investorer har en ejerandel i fondens aktiver, hvor andelen af ​​ejerskab afhænger af de midler, der ydes af hver investor. Afkastet på investeringsforeningen afhænger af resultatet, hvis værdien stiger, stiger afkastet, og i gengæld kan afkastet falde. Nettoresultatet og kapitalforhøjelsen fordeles mellem andelshaveren i andelen af ​​deres kapital.

Nøgleforskelle mellem hedgefond og gensidig fond

Forskellen mellem hedgefond og investeringsforening kan trækkes tydeligt af følgende grunde:

  1. En hedgefond beskrives som en porteføljeinvestering, hvor kun få akkrediterede investorer får lov til at samle deres penge sammen for at købe aktiver. Gensidige fonde refererer til et professionelt forvaltet investeringsselskab, hvor midlerne indsamles fra flere investorer samles sammen for at købe værdipapirer.
  2. Hedgefonde søger absolut afkast. Omvendt søger investeringsforeninger relativ afkast af investeringen i værdipapirer.
  3. Hedgefonde styres aggressivt, hvor avancerede investerings- og risikostyringsteknikker bruges til at høste godt afkast, hvilket ikke er tilfældet med fonde.
  4. Ejerne af en fond er store i antal, dvs. der kan være tusindvis af ejere af en fond. En hedgefondsejer er dog begrænset i antal.
  5. Hvis vi taler om typen af ​​investorer, er hedgefondsinvestorer højt nettoinvesterende investorer. På den anden side har en investeringsfond små og private investorer.
  6. Hedgefonde er let reguleret, mens investeringsforeningerne er strengt reguleret af Securities Exchange Board of India (SEBI).
  7. Forvaltningsgebyrene afhænger af andelen af ​​aktiver, der forvaltes i fonde. I modsætning til hedgefonde, hvor administrationsgebyrerne er baseret på præstationer af aktiver.
  8. I hedgefonde har fondschefen også en væsentlig del af ejerskabet. I modsætning til fonde, hvor fondschefen ikke har betydelig interesse.
  9. I investeringsforeninger offentliggøres rapporterne årligt, og offentliggørelsen af ​​aktivets præstationer foretages halvårlig. I modsætning til hedgefonde, hvor oplysningerne kun gives til investorer, og der ikke offentliggøres offentligt.

Konklusion

Hvis du er amatør til kapitalmarkedet og ønsker at investere i en af ​​disse to fonde, så kan du vælge mellem dine ressourcer. Hvis du har en stor sum penge, så kan du gå til hedgefonde, mens hvis dit investeringsbeløb er lavt, kan du vælge mellem fonde.

Top