Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem JOIN og UNION i SQL

JOIN og UNION er klausulerne i SQL, der bruges til at kombinere dataene om to eller flere relationer. Men den måde, hvorpå de kombinerer data og format for det opnåede resultat, adskiller sig. JOIN- klausulen kombinerer attributterne af to relationer til dannelse af de resulterende tupler, mens UNION- klausulen kombinerer resultatet af to forespørgsler. Lad os diskutere forskellen mellem JOIN og UNION ved hjælp af sammenligningstabel vist nedenfor.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningTILSLUTTEUNION
GrundlæggendeJOIN kombinerer attributter af de tupler, der er til stede i de to forskellige relationer, der deler nogle fælles felter eller attributter.UNION kombinerer tuples af de relationer, der er til stede i forespørgslen.
TilstandJOIN gælder, når de to involverede relationer har mindst én fælles egenskab.UNION gælder, når antallet af kolonner, der er til stede i forespørgslen, er ens, og de tilsvarende attributter har det samme domæne.
typerINNER, FULL (YDERLIG), VENSTRE KOM, RIGHT JOIN.UNION og UNION ALL.
EffektLængden af ​​de resulterende tupler er mere i forhold til længden af ​​tupler af de involverede relationer.Antallet af de resulterende tupler er mere i forhold til antallet af tupler, der er til stede i hver relation involveret i forespørgslen.
Diagram

Definition af JOIN

JOIN clause i SQL kombinerer tuplerne fra to relationer eller tabeller, hvilket resulterer i en længere tuple størrelse. Den resulterende tuple indeholder attributter fra både relationen. Attributter er kombineret baseret på de fælles attributter mellem dem. De forskellige typer JOIN i SQL er INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN.

INNER JOIN kombinerer tupler fra begge bordene, så længe der er en fælles egenskab mellem dem begge. VENSTRE JOIN resulterer i alle tupler i venstre bord og matchende tuple fra højre bord. RIGHT JOIN resulterer i alle tupler fra højre bord og kun matchende tuple fra venstre bord. FULL YDRE JOIN resulterer i alle tupler fra begge bordet, selv om de har matchende attributter eller ej.

INNER JOIN er det samme som JOIN. Du kan også droppe INNER søgeord og bare bruge JOIN til at udføre INNER JOIN.

Definition af UNION

UNION er en indstillet operation i SQL. UNON kombinerer resultatet af to forespørgsler. Resultatet af UNION omfatter tuplerne fra begge de relationer, der er til stede i forespørgslen. De betingelser, der skal opfyldes, tager UNION af to relationer er:

  1. De to relationer skal have det samme antal attributter.
  2. Domene i den tilsvarende attribut skal være ens.

Der er to typer UNION, der er UNION og UNION ALL . Resultatet opnået ved hjælp af UNION omfatter ikke duplikater. På den anden side bevarer resultatet opnået ved anvendelse af UNION ALL dobbeltarbejde.

Nøgleforskelle mellem JOIN og UNION i SQL

  1. Den primære forskel mellem JOIN og UNION er, at JOIN kombinerer tuplerne fra to relationer, og de resulterende tupler indeholder attributter fra begge relationerne. På den anden side kombinerer UNION resultatet af to SELECT-forespørgsler.
  2. JOIN-klausulen gælder kun, når de to involverede parter har mindst én egenskab fælles i begge. På den anden side er UNION gældende, når de to relationer har samme antal attributter, og domænerne for tilsvarende attributter er ens.
  3. Der er fire typer JOIN INNER JOIN, LEFT JOIN, HØJRE JOIN, FULL YDRE JOIN. Men der er to typer UNION, UNION og UNION ALL.
  4. I JOIN har den resulterende tuple den større størrelse, da den indeholder attributter fra begge forholdet. På den anden side øges antallet af tupler i UNION som et resultat, inkluderer tuplen fra begge de relationer, der er til stede i forespørgslen.

Konklusion:

Begge data kombinationsoperationer anvendes i forskellige situationer. JOIN bruges, når vi vil kombinere attributter af to relationer, der har mindst én attribut til fælles. UNION bruges, når vi vil kombinere tuplerne af de to relationer, der er til stede i forespørgslen.

Top