Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem nominelt BNP og realt BNP

Bruttonationalprodukt eller BNP refererer til den økonomiske værdi af varer og tjenesteydelser produceret inden for lands grænser, i et bestemt regnskabsår plus indtægter fra udenlandske beboere lokalt mindre indkomst udtjent i udlandet af landets beboere. Når BNP anslås til løbende priser, udviser det nominelt BNP, mens det reale BNP er, når estimatet foretages til faste priser.

Både Nominelt og Realt BNP betragtes som en finansiel måling til vurdering af landets økonomiske vækst og udvikling. Men forvirringen eksisterer stadig, som den ene bedre angiver landets fremskridt end den anden. Læs artiklen for at kende forskellene mellem nominelt og realt BNP, og det kan også hjælpe dig med at overvinde din forvirring.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningNominelt BNPRealt BNP
BetyderDen samlede markedsværdi af den økonomiske produktion produceret om et år inden for landets grænser hedder Nominelt BNP.Realt BNP refererer til værdien af ​​den økonomiske produktion produceret i en given periode, justeret i takt med ændringerne i det generelle prisniveau.
Hvad er det?BNP uden inflation.Inflation justeret BNP
Udtrykt iNuværende års priserBasisårets priser eller faste priser.
VærdiHøjereGenerelt lavere.
AnvendelserSammenligning af forskellige kvartaler i det givne år kan laves.Sammenligning af to eller flere regnskabsår kan gøres let.
Økonomisk vækstKan ikke analyseres let.God indikator for økonomisk vækst.

Definition af nominelt BNP

Nominelt bruttonationalprodukt er defineret som en BNP-foranstaltning udtrykt i absolutte tal. De rå BNP-data, før inflationen hedder Nominelt BNP. Det er den samlede monetære værdi af den økonomiske produktion produceret i et bestemt regnskabsår inden for landets grænse. Det repræsenterer BNP til gældende priser på markedet, dvs. den nuværende markedspris.

Definition af realt BNP

Realt bruttonationalprodukt refererer til den målte BNP justeret i forhold til det generelle prisniveau i et bestemt regnskabsår. Det repræsenterer det økonomiske værdi af varer og tjenesteydelser, der produceres, efter inflationen eller deflationen.

Mens beregningen af ​​realt BNP-måling sker til faste priser, det vil sige til de priser, der er gældende på et tidspunkt tidligere, kendt som basisårets pris eller referencepris. Det afspejler den økonomiske produktion til faste priser. Realt BNP betragtes som en sand indikator for landets økonomiske vækst, fordi den udelukkende tager højde for produktionen og fri for prisændringer eller valutakursudsving.

Nøgleforskelle mellem nominelt og realt BNP

De grundlæggende forskelle mellem nominelt og reelt BNP diskuteres som under:

  1. Nominelt bruttonationalprodukt refererer til den monetære værdi af alle varer og tjenesteydelser produceret i løbet af året inden for landets geografiske grænser. Den økonomiske værdi af alle varer og tjenesteydelser produceret i et givet år, justeret som ved ændringer i det generelle prisniveau, hedder Real Gross Domestic Product.
  2. Nominelt BNP er BNP uden virkningerne af inflation eller deflation, medens du kan nå Real BNP, først efter at have givet effekt af inflation eller deflation.
  3. Nominelt BNP afspejler det nuværende BNP til løbende priser. Omvendt afspejler Realt BNP det nuværende BNP på tidligere basispriser.
  4. Værdien af ​​nominelt BNP er større end værdien af ​​det reale BNP, fordi den beregnes ved at beregne inflationen fra det samlede BNP.
  5. Ved hjælp af nominelt BNP kan du sammenligne forskellige kvartaler i samme regnskabsår. I modsætning til realt BNP, hvor sammenligning af forskellige regnskabsår kan gøres let, fordi ved at fjerne inflationen, foretages sammenligningen kun mellem de producerede output.
  6. Realt BNP viser det faktiske billede af landets økonomiske vækst, hvilket ikke er tilfældet med det nominelle BNP.

Konklusion

Disse to udviser landets økonomiske soliditet, hvorved det reale BNP får præference over det nominelle BNP, det gør sammenligningen let for forskellige regnskabsår. I den anden ende giver det nominelle BNP et bedre perspektiv for at sammenligne forskellige økonomier med det nuværende prisniveau.

Top