Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem NPV og IRR

NPV eller på anden måde kendt som Net Present Value-metoden, regnes nutidsværdien af ​​pengestrømme, af et investeringsprojekt, der anvender kapitalkostnaden som diskonteringsrente. På den anden side er IRR, dvs. intern afkast, en rentesats, der svarer til nutidsværdien af ​​fremtidige pengestrømme med den oprindelige kapitaludstrømning.

I hver virksomheds levetid er der et dilemma, hvor man skal vælge mellem forskellige projekter. NPV og IRR er de to mest almindelige parametre, som virksomhederne bruger til at bestemme, hvilket investeringsforslag der er bedst. I et bestemt projekt giver begge to kriterium modstridende resultater, dvs. et projekt er acceptabelt, hvis vi overvejer NPV-metoden, men samtidig favoriserer IRR-metoden et andet projekt.

Årsagerne til konflikt midt i de to skyldes variationen i tilstrømning, udstrømning og projektets levetid. Gå gennem denne artikel for at forstå forskellene mellem NPV og IRR.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningNPVIRR
BetyderSummen af ​​alle nutidige værdier af pengestrømme (både positive og negative) af et projekt kaldes Net Present Value eller NPV.IRR er beskrevet som en kurs, hvor summen af ​​diskonterede pengestrømme svarer til diskonterede kontantudløb.
Udtrykt iAbsolutte vilkårProcentdele
Hvad repræsenterer det?Overskud fra projektetPoint of no profit ingen tab (Break even point)
BeslutningstagningDet gør beslutningsprocessen let.Det hjælper ikke med beslutningstagning
Rate for reinvestering af mellemliggende pengestrømmeKapitalomkostningerIntern returneringsrate
Afvigelse i cash outflow timingVil ikke påvirke NPVViser negativ eller flere IRR

Definition af NPV

Når nutidsværdien af ​​alle fremtidige pengestrømme fra et projekt tilføjes sammen (uanset om de er positive eller negative), bliver det opnåede resultat Netto Nuværdi eller NPV. Konceptet har stor betydning inden for finans og investering for at tage vigtige beslutninger vedrørende pengestrømme, der genererer over flere år. NPV udgør aktionærens velstandsmaksimering, som er hovedformålet med Finansforvaltningen.

NPV viser den faktiske modydelse, der modtages ud over investeringen i det pågældende projekt for tid og risiko. Her følger en tommelfingerregel, accepterer projektet med positiv NPV og afviser projektet med negativ NPV. Men hvis NPV er nul, så vil det være en situation med ligegyldighed, dvs. de samlede omkostninger og overskud i begge muligheder vil være ens. Beregningen af ​​NPV kan ske på følgende måde:

NPV = Discounted Cash Inflows - Discounted Cash Outflows

Definition af IRR

IRR for et projekt er diskonteringsrenten, hvor nutidsværdien af ​​de forventede nettoinvesteringer svarer til de kontantudbetalinger. For at sige simpelthen er diskonterede pengestrømme lig med diskonterede pengestrømme. Det kan forklares med følgende forhold, (Pengestrømme / Kontantudløb) = 1.

Ved IRR, NPV = 0 og PI (Rentabilitetsindeks) = 1

I denne metode gives pengestrømme og udstrømninger. Beregningen af ​​diskonteringsrenten, dvs. IRR, skal foretages ved prøve- og fejlmetode.

Beslutningsreglen relateret til IRR-kriteriet er: Accepter det projekt, hvor IRR er større end den krævede afkast (afskudsrate), da projektet i så fald vil høste overskuddet ud over afskæringsrenten vil opnås. Afvis projektet, hvor afslaget er større end IRR, da projektet vil medføre tab. Desuden, hvis IRR og Cut-rate er ens, så vil dette være et punkt med ligegyldighed for virksomheden. Så det er efter selskabets skøn at acceptere eller afvise investeringsforslaget.

Nøgleforskelle mellem NPV og IRR

De grundlæggende forskelle mellem NPV og IRR er vist nedenfor:

  1. Summen af ​​alle nutidsværdier af et aktivs pengestrømme, uanset positive eller negative, hedder netto nutidsværdi. Intern afkast er diskonteringsrenten, hvor NPV = 0.
  2. Beregningen af ​​NPV foretages i absolutte tal i forhold til IRR, som beregnes i procentvise tal.
  3. Formålet med beregningen af ​​NPV er at bestemme overskuddet fra projektet, mens IRR repræsenterer tilstanden uden overskud uden tab.
  4. Beslutningstagning er let i NPV, men ikke i IRR. Et eksempel kan forklare dette. I tilfælde af positiv NPV anbefales projektet. Imidlertid kan IRR = 15%, Kapitalkostnad <15%, projektet accepteres, men hvis kapitalkostnaden svarer til 19%, hvilket er højere end 15%, vil projektet blive afvist.
  5. Mellemliggende pengestrømme geninvesteres til nedsat rente i NPV, mens i IRR foretages en sådan investering med IRR.
  6. Når timingen af ​​pengestrømme adskiller sig, vil IRR være negativ, eller det vil vise flere IRR, hvilket vil forårsage forvirring. Dette er ikke tilfældet med NPV.
  7. Når mængden af ​​initialinvesteringer er høj, vil NPV altid vise store pengestrømme, mens IRR vil repræsentere projektets rentabilitet uanset den oprindelige investering. Så IRR vil vise bedre resultater.

ligheder

  • Begge bruger Discounted Cash Flow Metode.
  • Begge tager hensyn til pengestrømmen gennem hele projektets levetid.
  • Begge genkender tidsværdi af penge.

Konklusion

Netto nutidsværdi og intern rente er begge metoderne for diskonterede pengestrømme, på den måde kan vi sige, at begge betragter tidsværdien af ​​penge. Tilsvarende betragter de to metoder alle pengestrømme i løbet af projektets levetid.

Under beregningen af ​​Net Present Value vurderes diskonteringsrenten at være kendt, og den forbliver konstant. Men ved beregning af IRR fastsættes NPV'en til '0', og den rente, der opfylder en sådan betingelse, kaldes IRR.

Top