Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem ordinær resolution og særlig resolution

En almindelig beslutning henviser til en beslutning, som bestyres af medlemmerne af selskabet med et flertal. En særlig beslutning er på den anden side beslutningen, som bekræftes af medlemmerne af selskabet med tre fjerdedel af flertallet.

I et firma præsenteres de forretningsområder, der skal gennemføres på GM (Generalforsamling), som forslag. "Motion" refererer til et forslag fremlagt til drøftelse og vedtagelse på mødet. Hvis forslaget er enstemmigt godkendt af medlemmerne på mødet, kaldes det som en beslutning. Der er to typer af beslutninger, som er nødvendige for at blive bestået i forskellige situationer, de er almindelig løsning og særlig opløsning.

Så lad os diskutere forskellene mellem ordinær opløsning og særlig opløsning.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningAlmindelig beslutningSærlig resolution
BetyderNår generalforsamlingen er forpligtet til at flytte beslutningen, kaldes det almindeligt beslutningsforslag.Når der på generalforsamlingen kræves flertallet at overføre resolutionen, kaldes den særlige resolution.
Samtykke fra medlemmerMindst 51% medlemmer skal være til fordel for forslaget.Mindst 75% medlemmer skal være til stede for forslaget.
Registrering med ROCEn kopi af OR skal indleveres med ROC, i visse tilfælde.En kopi af SR skal indleveres med ROC.
ForretningstransaktionerAlmindelig forretning eller specialvirksomhed afhængigt af lovens krav.Særlige forretninger.

Definition af ordinær beslutning

Almindelig beslutning betyder en beslutning, hvor de afgivne stemmer for beslutningen overstiger de afgivne stemmer. Beslutningen bekræftes af mere end halvdelen, der er til stede personligt eller fuldmægtig på generalforsamlingen. Det bør bestås ved afgivne stemmer ved hjælp af en af ​​følgende tilstande, dvs. visning af hænder, afstemning eller elektronisk til fordel for beslutningen.

Indkaldelsen af ​​mødet gives behørigt til medlemmerne. Derudover tages de medlemmer, der ikke deltager i afstemningen, ikke i betragtning. Generelt skal den ordinære beslutning vedtages for at gennemføre den ordinære virksomhed på generalforsamlingen (generalforsamling). Almindelig Business omfatter følgende forretning:

  • Vedtagelse af slutkonti.
  • Erklæring om udbytte.
  • Pensionering og udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer.
  • Pensionering og udnævnelse af revisorer og fastsættelse af deres vederlag.

Definition af særlig resolution

Særlig resolution (SR) er en beslutning, hvor de afgivne stemmer til beslutningen skal være tre gange højere end de afgivne stemmer. Der er visse ting, som kun kan udføres af virksomheden, hvis en særlig beslutning bekræftes på den behørigt sammensatte generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal videregives til medlemmerne, og meddelelsen skal indeholde hensigten om at gøre beslutningen hensigtsmæssig, som SR specifikt nævnes.

Beslutningen skal godkendes ved enhver metode, som f.eks. Afstemning ved hænder eller afstemning eller elektronisk af de tilstedeværende medlemmer eller fuldmægtige eller poststemplet.

Nøgleforskelle mellem almindelig beslutning og særlig resolution

De væsentlige punkter i forskellen mellem ordinær opløsning og særlig opløsning diskuteres som under:

  1. Almindelig beslutning er en, hvor simple flertal er forpligtet til at flytte beslutningen på generalforsamlingen. Special Resolution betyder en beslutning, hvor supermagt er nødvendig for at bestå beslutningen på generalforsamlingen.
  2. I den almindelige beslutning er samtykke fra mindst 51% medlemmer forpligtet til at blive vedtaget. På den anden side kræver specialbeslutningen samtykke fra mindst 75% medlemmer til fordel for beslutningen.
  3. Kopien af ​​en almindelig beslutning, underskrevet af virksomhedens embedsmand, bør kun indleveres til registratoren i visse tilfælde. I modsætning hertil skal en trykt eller håndskrevet kopi af en særlig beslutning, der indeholder underskrift fra virksomhedens embedsmand, indleveres til selskabsregistrator (ROC) inden for 30 dage.
  4. Almindelig beslutning vedtaget for at gennemføre almindelig forretning. En specialvirksomhed kan dog gennemføres ved særlig beslutning eller ordinær beslutning i henhold til selskabslovens krav.

Konklusion

I et selskab afholdes der møder for at nå frem til beslutninger ved at stemme på formelle forslag til mødet. Beslutninger er intet andet end selskabets udtryk for vilje. Almindelig beslutning er tilstrækkelig til at gennemføre virksomheden, bortset fra at den almindelige virksomhed er Ændring af selskabets navn i ROC's retning, når det tidligere registrerede navn er forkert eller fejlagtigt eller Rettelse af selskabets navn som angivet af centralregeringen, vederlag til regnskapsfører .

Sager, der kræver særlig resolution, er spørgsmålet om sved egenkapitalandele, ændring af vedtægter, ændring af vedtægter, tilbagekøb af aktier eller værdipapirer, ændring i prospektets formål, ændring af hjemsted for virksomhed og så videre.

Top