Anbefalet, 2021

Redaktørens Valg

Forskel mellem pris, omkostning og værdi

Pris kan forstås som de penge eller beløb, der skal betales, for at få noget. Omkostninger er det beløb, der er afholdt i produktionen af ​​varer, dvs. det er pengeværdien af ​​de ressourcer, der er involveret i at producere noget. Omvendt betyder værdi værdien af værdien af ​​tjenesteydelsen til et individ.

Et marked er et sted, hvor millioner af produkter og tjenester tilbydes til salg til offentligheden, som er forskellige størrelser, form, farve, natur, funktion og mange andre henseender. Den første ting, der kommer til vores tanker, når vi går og køber et produkt er, hvad er prisen på det gode eller den tjeneste? Hvor meget koster det? Hvad er dens værdi for os? Der er små og subtile forskelle mellem pris, pris og værdi, hvilket er vigtigt at lære. Lad os kigge på det.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningPrisKosteVærdi
BetyderPris er det beløb, der er betalt for at erhverve noget produkt eller en tjeneste.Omkostninger er det beløb, der er forbundet med at producere og vedligeholde noget.Værdi er brugen af ​​en god eller tjenesteydelse.
konstateringPrisen er fastslået ud fra forbrugerens perspektiv.Omkostningerne er fastslået ud fra producentens synspunkt.Værdien er fastslået ud fra brugerens perspektiv.
estimeringGennem politikGennem FaktaGennem udtalelse
Konsekvenserne af variationer i markedetPriser på produktforøgelse eller -nedgang.Omkostningerne ved input stiger eller falder.Værdien forbliver uændret.
PengeDet kan beregnes i form af penge.Det kan også beregnes i monetære termer.Det er ikke beregnet i form af penge.

Definition af pris

Pris er det beløb, som køberen betaler til sælgeren i bytte for enhver vare og service. Det beløb, som sælgeren opkræver for et produkt, hedder prisen, der omfatter omkostninger og fortjenstmargenen. For eksempel - Hvis du køber et produkt til Rs 250, så er det prisen på det pågældende produkt.

Definition af omkostninger

Omkostninger er det beløb, der er påført inputene som jord, arbejdskraft, kapital, virksomhed osv. For at producere noget produkt. Det er mængden af ​​penge, som virksomheden bruger til fremstilling af et produkt. For eksempel - Hvis en virksomhed fremstiller sko, bestemmer de omkostninger, der påløber på råvarer, lønninger, husleje, renter, skatter, afgifter mv. Prisen for produktet.

Definition af værdi

Værdi er brugen af ​​ethvert produkt til en kunde. Det kan aldrig bestemmes n vilkår for penge og varierer fra kunde til kunde. For eksempel - Hvis du går på gymnastiksalen ved at bruge 1000 bucks om måneden, er det set værdien værd at koste, så er det den værdi, du opretter for et motionscenter, hvad angår den service der tilbydes der. Her er værdien værd.

Nøgleforskelle mellem pris, omkostning og værdi

 1. Prisen er hvad du betaler for varer eller tjenesteydelser, du erhverver Omkostninger er mængden af ​​input, der er forbundet med at producere et produkt, og værdien er, hvad varer eller tjenesteydelser betaler dig dvs. værd.
 2. Pris beregnes i numeriske termer, Pris beregnes også i numeriske termer, men Værdi kan aldrig beregnes i tal.
 3. Prisen er ens for alle kunder; Omkostningerne er også ens for alle kunder, mens værdien varierer fra kunde til kunde.
 4. Prisen anslås gennem prispolitikken; Omkostningerne vurderes på de faktiske udgifter i forbindelse med fremstilling af et bestemt produkt, men værdiansættelsen er baseret på kundens mening.
 5. Ups and downs på markedet vil påvirke prisen og prisen på et produkt, mens værdien forbliver upåvirket.
 6. Fastsættelsen af ​​prisen er lavet med forbrugerens opfattelse omkostningerne er fastslået fra producentens synspunkt, mens opgørelsen af ​​værdi er udført fra brugerens synspunkt.

Eksempler til differentiering

 • Pris Vs Omkostninger
  Hvis du køber en helt ny bil, så er det beløb, du betaler til bilforhandleren for sin erhvervelse, dets pris, mens det beløb, der investeres i fremstilling af bilen, er dens omkostning. Normalt er prisen på varer eller tjenesteydelser mere end omkostningerne, fordi prisen inkluderer fortjenstmargenen.
 • Cost Vs Value
  Hvis du er en urproducent og producerer millioner af ur på daglig basis, så er produktionsomkostningerne din tidligere bekymring og ikke værdien af ​​produktet. Du kan forsøge at opnå stordriftsfordele dvs. mere produktion til lavere omkostninger. I tilfælde af kunden skal det formål, som uret købes til, være opfyldt uanset omkostningerne i forbindelse med produktionen. En kunde skal føle sig værd at købe uret med hensyn til prisen.
 • Værdi Vs Pris
  Dette kan forklares let med det populære eksempel fra Prof. Adam Smith om vand og diamant. Vand er meget vigtigt for os at overleve, men det er af lav pris, mens diamanten kun bruges til udsmykning, og ingen dør uden den, er prissat meget højt. Årsagen bag dette er dens værdi, da værdien af ​​vand er meget for os, den er tilgængelig til en lav pris, mens værdien af ​​en diamant er mindre for os. Derfor er det prissat meget højt.

Konklusion

Efter at have diskuteret meget om disse tre betingelser, skal du have fundet ud af svarene på de tre spørgsmål, der blev stillet i starten af ​​denne artikel. I enkle ord er prisen de penge, der betales til sælgeren; Omkostninger er mængden af ​​input, der er involveret i fremstillingen af ​​produktet, og værdi er, hvad produkt eller service betaler til kunden.

Top