Anbefalet, 2021

Redaktørens Valg

Forskel mellem Stop-and-Wait Protocol og Sliding Window Protocol

Stop-and-wait-protokol og glidende vindueprotokol er metoderne udviklet til at håndtere strømstyringen af ​​netværksdataoverførsler. Disse metoder, der hovedsagelig er differentieret af de teknikker, de følger som stop-and-wait, bruger begrebet at anerkende hver dataenhed, før de sender en anden dataenhed. Omvendt tillader glidende vindueprotokol overgangen af ​​de flere dataenheder, før der sendes en bekræftelse.

Blandt de to protokoller er glidende vinduesprotokol mere effektiv end stop-and-wait-protokollen.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningStop-and-Wait ProtocolGlidende vindueprotokol
OpførselAnmodning og svarSamtidig transmission
Antal overførbare rammerKun enMange
EffektivitetMindreMere forholdsvis
AnerkendelseSendt efter hver ankommer pakkeVinduet med bekræftelse opretholdes
TransmissionstypeHalv duplexFuld duplex
ForplantningsforsinkelseLangKort
Link brugFattigeBedre

Definition af Stop-and-Wait Protocol

I en meddelelse, hvis hastigheden af ​​transmitterende data ved afsenderenden er meget højere end hastigheden for modtagelse af data ved modtagerens ende, hvordan netværket skal håndtere sådanne sager? Det kræver, at afsenderens og modtagerens arbejdshastighed skal være unvarying. Stop-and-wait-protokollen er opstået som en løsning på dette problem. I denne protokol sender afsenderen en ramme og venter derefter på bekræftelsen. Når modtageren sender en bekræftelse til afsenderen, fortsætter den videre og sender en anden ramme.

Protokollens transmissionstilstand er halv duplex, da afsenderen sender data til modtageren ad gangen, og modtageren sender bekræftelsen, når data modtages.

Eksemplet med stop-and-wait-protokollen er RPC (Remote Procedure Call), fordi det virker i det tilsvarende mønster, hvor subroutinopkaldene implementeres fra programmet i en enhed til bibliotekets rutiner på en anden enhed. Da de fleste programmer er single-threaded, hvilket gør afsenderen vente på svaret, inden du fortsætter og sender andre anmodninger.

Definition af glidende vindueprotokol

Ligesom stop-and-wait-protokol er glidende vindueprotokol også en metode til at implementere flowstyringsmekanismen. Det har elimineret ulempen ved stop-and-wait-protokollen, hvor den begrænsede mængde data kan overføres i en retning ad gangen. Udførelsen af ​​glidende vinduesprotokol er forbedret ved at sende flere rammer tovejs samtidigt (dvs. n> 1, mens stop og vent grænser n til 1). I denne ordning sender afsenderen sekventielt nummererede rammer til modtageren for at holde styr på rammene, hvis overskriftsstørrelsen er n bit, kan sekvensen variere fra 0 til (2n-1).

Vinduet her betyder en buffer, der bruges til at gemme dataene, indtil modtageren ikke læser den, efter at have læst indholdet, hvor bufferen tømmes. Den bruger to typer vinduer, sender vindue og modtagende vindue, som kan variere op til (2n-1). Sendingsvinduet opretholder sekvensnummeret vedrørende de overførte rammer, og det styres ved afsenderens ende.

Tilsvarende har modtagerens ende også et modtagervindue for at holde styr på de rammer, der er tilladt at acceptere.

TCP-protokollen fungerer som glidende vindueprotokol og bruger en buffer placeret i kernen i operativsystemet.

Nøgleforskelle mellem Stop-and-Wait Protocol og Sliding Window Protocol

  1. Stop-and-wait-protokollen følger en anmodning og svarmodel. I modsætning til i glidende vindueprotokol transmitteres rammerne spontant for den specifikke vinduestørrelse.
  2. Kun én ramme overføres ad gangen i stop-and-wait-protokollen, mens skydevinduet sender mere end en ramme ad gangen.
  3. Effektiviteten af ​​glidende vinduesprotokol er mere end stop-and-wait-protokollen, fordi den giver kort udbredelsesforsinkelse.
  4. Stop-and-wait-protokol genererer en bekræftelse ved modtagerenden efter modtagelse af hver ramme, mens bekræftelsen i glidende vindue frembringes efter modtagelse af et bestemt sæt af rammer.
  5. Transmissionsformen i stop-and-wait-protokollen er den halv duplex. Tværtimod er det fuld duplex i tilfælde af glidende vindue.
  6. Glidende vindueprotokol benytter effektivt linket. Til gengæld er linkforbrug i stop-and-wait-protokollen lavere.

Konklusion

Både protokollerne, stop-and-wait og glidende vindueprotokol giver mekanismen til flowstyring. Udførelsen af ​​glidende vinduesprotokol er imidlertid bedre end stop-and-wait-protokollen, fordi den gør effektiv udnyttelse af båndbredden, mens stop-and-wait-protokollen spilder netværksressourcerne.

Top