Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem varemærke og patent

Mens varemærket er et mærke, som kan være et ord, en sætning, et billede eller noget andet, der plejede at genkende varekilden eller tjenesten. Patentet er en ret, der er givet opfinderen til noget at fremstille, bruge eller sælge opfindelsen.

En ide er stadig en ide til og medmindre den ikke omdannes til noget, som har værdi. Når ideen er omdannet til en menneskelig skabelse, dvs. produkt, design eller noget kunstnerisk arbejde, bliver det intellektuel ejendomsret. Intellektuel ejendomsret er klassificeret som industriel ejendomsret, der dækker varemærker, industrielle designs, opfindelser (patenter) og ophavsret, der dækker kunstnerisk og litterært arbejde.

De fleste opstartsstiftere og eksisterende forretningspersoner, fuldstændig forvirring i varemærke og patent, som for, hvad de bruges til, og hvordan de beskytter noget af værdi. Tag et kig på den givne artikel for at forstå forskellene mellem varemærke og patent.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningvaremærkePatent
BetyderVaremærke forbinder et symbol, som bruges af virksomhederne til at skelne deres produkter eller tjenester fra konkurrenternes.Patent er beskrevet som det monopol, som regeringen har tildelt i en bestemt periode over en ny og nyttig opfindelse.
Gælder forVaremærker eller symboler på varer, som repræsenterer mærket, der tilbyder varen.Opfindelser af enhver art.
BeskyttelseBeskytter goodwill bundet til mærket.Idéer, der vender sig til virkeligheden.
Tildelt forsærprægNyhed og ikke-åbenbarhed
forhindrerAndet fra at bruge et mærke, som næsten ligner virksomhedens mærke.Andre fra at producere, bruge eller sælge det patenterede produkt.
RegistreringSkønsmæssigObligatorisk
Semester10 år20 år

Definition af varemærke

Udtrykket "varemærke" betyder et visuelt symbol, som angiver kilden til produkt eller tjenester. Det indebærer signatur, navn, etiket, logo, slogan, kombination af farver, tal eller nogen af ​​disse elementer, der bruges til at skelne produktet eller tjenesten fra andre lignende varer eller tjenester.

Kort sagt er et varemærke et særpræg, der genkender bestemte varer eller tjenesteydelser, der produceres under et bestemt mærke. Det er brugt til at yde beskyttelse til varemærkeindehaveren, ved at give eneret til at bruge den eller at tillade en anden part at bruge den til passende overvejelse.

Man kan registrere varemærket med den relevante myndighed for at benytte sig af brugen i løbet af en årrække. Beskyttelsesperioden er forskellig. Det kan dog fornyes slutte antal gange ved at betale ekstra gebyrer. En af de væsentligste fordele ved varemærket er, at beskyttelsen hæmmer indsatsen fra uretfærdige konkurrenter, dvs. forfalskere, at anvende et lignende mærke til at sælge det ringere kvalitetsprodukt.

Definition af patent

Med udtrykket "patent" menes de eksklusive rettigheder, som landets regering i en bestemt periode tillægger ejeren af ​​opfindelsen til den nye og nyttige opfindelse, der omfatter et innovativt trin. Det kan enten for et produkt eller en proces. Det giver opfinder til at udelukke andre fra at producere, bruge eller sælge den patenterede opfindelse.

Opfinderen har ejendomsrettigheder over den patenterede opfindelse og tillader patenthaveren (agent) at anvende opfindelsen. Den største fordel ved patentet er, at produktet er forhindret i uautoriseret brug under patentets løbetid. Registreringen af ​​patent er obligatorisk, det vil sige at man skal få opfindelsen til at benytte fordelene ved beskyttelse. Yderligere kræver patenterbarhed opfindelsen at være ny, ikke-åbenbar og industriel anvendelig.

Nøgleforskelle mellem varemærke og patent

Følgende punkter er bemærkelsesværdige for så vidt angår forskellen mellem varemærke og patent:

  1. Varemærke er beskrevet som mærket eller symbolet, der unikt identificerer produktet eller tjenesterne fra dem, der produceres af andre handlende på markedet. Et patent kan forstås som det monopol, der er tildelt af et lands regering i en bestemt periode over en ny og nyttig opfindelse med et innovativt trin.
  2. Varemærke gælder for tegn, symbol, ord, sætninger, logoer, billeder eller mønstre det ligner også næsten virksomhedens mærke. Tværtimod dækker patentet opfindelserne på et hvilket som helst felt.
  3. Varemærke giver beskyttelse til goodwill, der er forbundet med logoet, sloganet eller kombinationen af ​​disse elementer. Omvendt beskytter patentet ideer, der omdannes til virkelighed.
  4. Et varemærke skelner mellem et produkt fra et andet, på markedet, og det tildeles derfor særpræg. I modsætning hertil er patentet tildelt en ny og ikke-åbenbar opfindelse.
  5. Varemærke forhindrer andre i at bruge et mærke, som næsten ligner virksomhedens mærke. I modsætning hertil forhindrer patentet andre i at producere, bruge eller sælge det patenterede produkt.
  6. Registreringen af ​​varemærket er diskretionært, dvs. det er op til forretningsmanden, om varemærket skal registreres eller ej. På den anden side er registrering af patent obligatorisk.
  7. Varigheden af ​​registrering af et varemærke er ti år, mens patentet er gyldigt i tyve år.

Konklusion

I en nøddeskal giver varemærke beskyttelse til ejeren af ​​varemærket ved at give den eneret til at bruge den eller give tilladelse til en anden person til at bruge den i modsætning til betaling. Patentet betyder derimod et lovligt dokument, der er givet til ejeren af ​​opfindelsen, ved loven, der tillader ham at forbyde enhver person at udnytte opfindelsen kommercielt i en bestemt periode.

Top