Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem vejr og klima

Vejret spiller en væsentlig rolle i vores liv, da de fleste af vores daglige aktiviteter er planlagt ifølge prognosen foretaget af meteorologisk afdeling for en bestemt dag. Det er det indviklede fænomen, som viser ændringer i meget korte perioder i atmosfærisk tilstand i en given region. Tværtimod indikerer klimaet vejrmønsteret på et bestemt sted, der er taget over lang tid.

Ofte opfattes som den samme og samme, er disse to udtryk faktisk forskellige, der er tæt forbundet med hinanden. Der er forskel på vejr og klima med hensyn til tidslængden og de faktorer, der påvirker dem. Så læs artiklen for at få en bedre forståelse af de to udtryk.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningVejrKlima
BetyderVejret er hverdagens atmosfæriske tilstand i forhold til temperatur, fugtighed, vindhastighed mv.Klimaet refererer til standardmønster af vejr for et bestemt sted, taget over mere end 25 år.
Hvad er det?Minut for minut tilstand af atmosfære i et område.Gennemsnitligt vejr i en region.
repræsentererHvad er tilstanden af ​​atmosfæren på et geografisk sted i en kort periode.På hvilken måde virker atmosfæren over typisk lang periode.
VariationVarierer konstantAfviger ikke konstant.
Påvirket afTemperatur, fugtighed, lufttryk, uklarhed, nedbør osv.Temperatur og nedbør.
VurderingTil kort sigtOver en lang periode
Undersøgelsemeteorologiklimatologi

Definition af vejr

Enkelt sagt angiver vejr den daglige atmosfæriske tilstand, hvad angår forskellige elementer som temperatur, nedbør, fugtighed, skyighed, vindhastighed og lufttryk. Det udtrykker atmosfærens position på et bestemt sted og tidspunkt, i grader, det vil sige varmt eller koldt, klart eller overskyet, tørt eller vådt.

Det ændrer sig konstant, dvs. time efter time og dag efter dag. Vejrudsigter er den vanskelige opgave, så mange gange sker det, at der på en solskinsdag pludselig forekommer voldsomme regn eller solskin umiddelbart efter tunge regner.

Solen er den grundlæggende årsag til ændringer i vejret, fordi det er den primære energikilde til jorden. Den energi, der absorberes og udsendes af jordens atmosfære, overflade og oceaner, har en stor rolle at spille for at fastslå vejret i regionen. Desuden resulterer vind og storme også i vejret.

Definition af klima

Udtrykket »klima« er brugt til at betyde vejrtrenden i en bestemt region i løbet af mange år. Det er de statistiske oplysninger om vejr, hvilket betyder, at det almindelige atmosfæriske mønster i et område i løbet af årtier, dvs. det viser ikke vejrændringer, der forekommer dagligt eller ugentligt. Så når vi bemærker, at temperaturen i et land er højest, så betyder det, at klimaet på stedet er meget varmt.

Klimaet på et sted er stærkt påvirket af to faktorer, som er temperatur og nedbør, og andre faktorer der påvirker det omfatter vindhastighed, solskin, nedbørstimering, fugtighed og så videre. Den normale tidslængde, der bruges til at fastslå et områdes klima, er 30 år.

Nøgleforskelle mellem vejr og klima

Nedenstående punkter er betydelige, hvad angår forskellen mellem vejr og klima:

  1. Vejret er den rutinemæssige atmosfæriske tilstand i en bestemt region med hensyn til temperatur, luftfugtighed, vindhastighed osv. På den anden side indebærer klima det standardmønster af vejr på et bestemt sted, taget over en periode.
  2. Vejret er den øjeblikkelige tilstand af atmosfæren i et geografisk område. I modsætning hertil er klimaet det gennemsnitlige vejr i en given region.
  3. Vejret er atmosfærens tilstand i en given region i løbet af en kort periode. I modsætning til klima, der henviser til måden, opfører atmestfæren over den typisk lange periode.
  4. Vejret på et sted kan ændres om få timer eller endda om få minutter, det vil sige ofte. Klimaet på et sted tager imidlertid flere år at ændre sig, og det ændrer sig derfor ikke ofte.
  5. Vejret er stærkt påvirket af faktorer som temperatur, luftfugtighed, lufttryk, overskyet, nedbør osv. Tværtimod er temperatur og nedbør de to hovedfaktorer, der påvirker klimaet.
  6. Mens vejret vurderes i en kort periode, dvs. for dag eller uge af meteorologisk afdeling. Omvendt vurderes klimaet i løbet af mange år.
  7. Undersøgelsen af ​​vejr kaldes meteorologi, hvorimod klimatiske undersøgelser betegnes som klimatologi.

Konklusion

Sammenfattende kan vi sige, at vejret ikke er noget, men hvordan en bestemt region føles på et bestemt tidspunkt. Dataene til bestemmelse af vejr registreres på et bestemt tidspunkt. På bagsiden er klimaet det generelle vejr på et bestemt sted, dvs. aggregatet af vejrbestanddele registreret over en længere periode.

Top