Anbefalet, 2022

Redaktørens Valg

Forskel mellem kapitalreserven og reservekapitalen

"Kapitalreservat" : den del af overskuddet, der er reserveret af virksomheden til et bestemt formål, såsom finansiering af langsigtede projekter eller afskrivning af kapitalkostnader. Hvis vi vender om ordene, får vi et nyt udtryk "Reserve Capital" . De to udtryk kan virke lignede en lekmand, men det er ikke en og samme ting, da de har forskellige betydninger. Reservekapital viser den del af den autoriserede kapital, som endnu ikke er opkaldt af selskabet og er til rådighed til tegning, hvis det er nødvendigt.

Selvom oprettelsen af ​​kapitalreserven er obligatorisk for alle virksomhederne, er der ikke en sådan tvang for at opretholde reservekapital. I denne artikel uddrag har vi samlet alle vigtige forskelle mellem kapitalreserven og reservekapitalen. Tag et kig på.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningKapitalreservatReserve kapital
BetyderDet overskud, som selskabet har erhvervet gennem en særlig transaktion, der ikke er til rådighed for uddeling af udbytte til aktionærer, hedder kapitalreserven.Den del af uindfriet kapital, der kun hedder virksomhedens likvidation, hedder Reserve Capital.
Oprettet ud afKapitalgevinsterAutoriseret kapital
AfsløringPå egenkapitalen og passivsiden af ​​balancen under overskriften Reserve og Surplus.Ikke afsløret
Behov for oprettelseObligatoriskFrivillig
Specifik betingelseIngen sådanne betingelserSærlig resolution skal bestå på generalforsamlingen
UdnyttelseAt skrive af fiktive aktiver eller tab på kapital mv.Først når virksomheden er ved at afvikle.

Definition af kapitalreserven

Kapitalreserven er den del af overskud eller overskud, der opretholdes som en konto i balancen, der kun kan anvendes til særlige formål. Det er udbetalt af kapitalgevinster opnået på grund af salg af anlægsaktiver til en pris, der er større end kostprisen eller fortjenesten ved genudstedelse af fortabte aktier. Det er derfor ikke frit tilgængeligt for uddeling mellem aktionærerne. Den indeholder følgende:

  • Del Premium
  • Fortjeneste ved genudstedelse af fortabte aktier
  • Kapitalindløsningsreserven (CRR)
  • Udviklingsrabat Reserve

Pengene, der krediteres aktivreserven, med det formål at anvende udelukkende til kapitalformål, betragtes også som en kapitalreserven. Det kan bruges til udstedelse af bonusaktier, skrivning af fiktive aktiver som goodwill, garantiservice, foreløbige udgifter mv. Eller tab på udstedelse af obligationer. Imidlertid kan mængden af ​​aktiepræmie og kapitalindløsningsreserven kun anvendes til de specifikke formål, der er beskrevet i afsnit 52 og 55 i den indiske selskabsloven, 1956

Definition af reservekapital

Reservekapital er defineret som en del af den tegnede ikke-kapitaliserede kapital, som ikke vil blive indkaldt til og medmindre virksomheden går i likvidation. Med andre ord er det den del af aktiekapitalen, der er reserveret af selskabet, og som kun vil blive brugt på begivenheden af ​​den nævnte begivenhed.

Bestemmelserne vedrørende reservekapitalen er beskrevet i afsnit 99 i den indiske selskabslov, 1956. Særlig resolution (SR) skal vedtages af selskabet på generalforsamlingen for at bestemme, at den specificerede del af selskabets aktiekapital vil ikke kaldes op, undtagen når virksomheden er ved at afvikle. Det er ikke obligatorisk for virksomhederne at oprette reservekapital.

Nøgleforskel mellem kapitalreserven og reservekapitalen

Følgende er de væsentligste forskelle mellem kapitalreserven og reservekapitalen:

  1. En del af fortjenesten afsat, der kun kan anvendes til specifikke formål, kaldes kapitalreserven. Reservekapital er den form for uudnyttet aktiekapital, som kun kan opkaldes af selskabet i tilfælde af likvidation af selskabet.
  2. Kapitalreserven er resultatet af akkumulerende kapitalgevinster, mens Reserve Capital er oprettet ud af autoriseret kapital.
  3. På egenkapital- og passivsiden af ​​balancen vises kapitalreserven under overskriften Reserves & Surplus. I modsætning til Reserve Capital, som slet ikke afsløres.
  4. Der er en tvang i oprettelsen af ​​kapitalreserven af ​​hvert selskab, som ikke er tilfældet med reservekapital.
  5. Ved oprettelse af reservekapital skal den særlige beslutning vedtages af selskabet på ordinær generalforsamling.
  6. Kapitalreserven har forskellige anvendelser som at skrive fiktive aktiver eller tab af kapital mv., Men Reserve Capital bruges kun, når virksomheden går i likvidation.

Konklusion

Efter den dybe diskussion kan vi sige, at kapitalreserven og reservekapitalen, begge er grundigt forskellige vilkår, hvor man repræsenterer overskud tilbageholdt til specifikke formål, mens den anden tegner sig for en del af uopfordret kapital blokeret af virksomheden til en bestemt begivenhed.

Top