Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem pengemarkedet og det fremtidige marked

Finansmarkedet indebærer et marked, hvor finansielle instrumenter som værdipapirer, valutaer, råvarer mv opstår og udveksles mellem investorer. Det spiller en afgørende rolle i en økonomi, da det giver et middel til tildeling af besparelser til investeringer. Der er forskellige måder at klassificere det finansielle marked på, og på baggrund af leveringstidspunktet er det finansielle marked klassificeret som pengemarked og fremtidigt marked. Kontante marked, eller på anden måde kendt som spotmarkedet, er en, hvor levering af det underliggende aktiv finder sted straks.

På den anden side er det fremtidige marked markedet, hvor levering og betaling af de finansielle aktiver som aktier, obligationer mv foregår på en senere bestemt dato. Denne artikel uddrag sætter lys på forskellen mellem pengemarkedet og det fremtidige marked.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningCash MarketFremtidige marked
BetyderEt sted hvor håndtering af finansielle instrumenter sker for øjeblikkelig levering.Et sted hvor fremtidige kontrakter behandles af mennesker og enheder.
TidshorisontNormalt handelsdato + 2 eller 3 dage (alt efter omstændighederne).På en bestemt fremtidig dato.
ReguleringUdveksling og Over Tælleren (OTC).Udvekslinger.

Definition af pengemarked

Et pengemarked er et sted, hvor finansielle instrumenter som værdipapirer og råvarer, dvs. ædle metaller eller landbrugsprodukter, købes og sælges til øjeblikkelig levering (på en spotdato). Det betegnes også som et spotmarked. På kontantermarkedet er der to sektioner, aktier - hvor aktier som aktier handles og gæld - hvor gæld som statsobligationer og realkreditobligationer handles.

Kontantmarkedet kan være en børs eller en OTC - Over The Counter. Udvekslingen er et sted, hvor offentligheden, regeringen, virksomhederne mv kan gensidigt forbinde og sælge deres værdipapirer og andre finansielle instrumenter. Det kan være en børs som BSE (Bombay Stock Exchange) eller NSE (National Stock Exchange) eller en Commodity Exchange eller et Valutamarked. Over The Counter er en handel mellem to parter uden hjælp af udveksling.

Definition af fremtidsmarkedet

Fremtidsmarked er et valutamarked, hvor fremtidige kontrakter købes og sælges. Termen futures kontrakt refererer til en kontrakt, der udføres i fremtiden. Det er en kontrakt mellem to parter, hvor en part er indforstået med at købe en bestemt mængde af et råvare eller et finansielt instrument til en aftalt pris, og levering af produkterne foregår på et senere tidspunkt (forud specificeret) i fremtiden.

Tilsynsmyndighederne for det fremtidige marked i Indien er SEBI (Securities Exchange Board of India) og FMC (Forward Markets Commission)

I Indien er det berømte fremtidige valutamarked Bombay Stock Exchange (BSE), National Stock Exchange (NSE), Bharat Diamond Bourse (BDB), Indiske Energibørsen (IEX).

Nøgleforskelle mellem pengemarkedet og det fremtidige marked

Punkterne nedenfor diskuterer forskellen mellem pengemarkedet og det fremtidige marked:

  1. Det finansielle marked, hvor værdipapirer og råvarer sælges til hurtig levering, er Cash Market. Valutamarkedet, hvor fremtidige kontrakter er merchandised er Future Market.
  2. På pengemarkedet aftales aftalen mellem parterne inden for handelsdato + 2 eller 3 dage. På det fremtidige marked aftales aftalen på en senere bestemt dato.
  3. Tilsynsmyndighederne på et pengemarked er udveksling eller OTC, mens reguleringen af ​​det fremtidige marked kun sker ved en udveksling.

Konklusion

Kontantmarked og fremtidsmarked er både finansmarkedet, hvor regeringen, offentligheden og virksomhederne får en fælles platform for handel med finansielle instrumenter. De to udtryk er ens i en vis grad, men forskelle mellem dem eksisterer stadig.

Top