Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem klage og FIR

I straffelovgivningen er FIR eller på anden måde kaldt som første informationsrapport den rapport om information, som politiet modtager først i sin tid med hensyn til udøvelsen af ​​den krænkelige lovovertrædelse. Begrebet kogniserbar lovovertrædelse refererer til den forbrydelse, hvor politiet har ret til at arrestere den anklagede uden nogen garanti og kan påbegynde en undersøgelse.

Men i tilfælde af en uoverensstemmelig lovovertrædelse, hvor politiet heller ikke har ret til at anholde en person uden en kendelse, eller undersøge uden forudgående godkendelse fra retten, indgives en klage til dommeren. Både en klage og FIR er yderst vigtige, da de danner grundlaget for en retssag.

Denne artikel uddrag bringer lys på forskellen mellem FIR og klage.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningKlageFIR (første informationsrapport)
BetyderKlager vedrører en appel til domstolen, der omfatter en påstand om, at en forbrydelse har fundet sted.FIR indebærer den klage, der er registreret hos politiet af sagsøgeren eller enhver anden person, der har kendskab til den overtrædelige lovovertrædelse.
FormatIntet foreskrevet formatForeskrevet format
Lavet tilMetropolitan MagistratenPolitimand
ForbrydelseCognizable og ikke-cognizable overtrædelseKun kendelig lovovertrædelse
Hvem kan indsende?Enhver person med forbehold af visse undtagelser.Enhver person som den forfalskede part eller vidne.

Definition af klage

Udtrykket »klage« kan defineres som enhver form for anklage, undtagen en politirapport, der er mundtligt meddelt landmanden, for at få ham til at handle i henhold til straffeproceduren, at en person har begået en lovovertrædelse.

Selv om en politiapport i en sag også betragtes som en klage, når den efter en undersøgelse er afsløret, er en ulovlig lovovertrædelse begået. I en sådan tilstand anses den officer, der udarbejder rapporten, som klageren. I en civil retssag er en klage betegnet som en klage.

Enhver person må indgive en klage, undtagen i tilfælde af ægteskab og ærekrænkelse, hvor kun fortrydte part kan klage. I en klage anmoder klageren om at straffe den skyldige hensigtsmæssigt.

Definition af FIR

Første informationsrapport, der kort er kendt som FIR, kan beskrives som alle oplysninger om den påståelige lovovertrædelse, der er mundtligt stillet til embedsmanden med ansvar for politistationen af ​​offeret eller vidnet eller enhver person, der er opmærksom på forbrydelsen.

Embedsmanden kan skrive ned oplysningerne fra informanten i det foreskrevne format, hvorefter FIR'en er læst af embedsmanden og behørigt underskrevet af informanten efter fuldstændig at verificere de angivne oplysninger. En kopi af FIR gives til informanten.

FIR er af stor betydning, især i tilfælde af lovovertrædelse, fordi politiet kun kan træffe foranstaltninger mod den forkerte gerningsmand først efter indgivelsen af ​​FIR. FIR kan indeholde dato, tidspunkt og sted for forekomsten eller kriminaliteten, navn og adresse på informationsudbyderen, forhold i forbindelse med lovovertrædelserne og lignende andre detaljer. Den kan indleveres i politistationen i det område, hvor lovovertrædelsen fandt sted.

Nøgleforskelle mellem klage og FIR

Forskellen mellem klage og FIR er angivet i nedenstående punkter:

  1. Et skriftligt dokument udarbejdet af politiet, når politiet får informationen om en forbrydelse for første gang, er kendt som FIR eller første informationsrapport. Omvendt er der fremsat en anmodning indleveret til dommeren, der indeholder en beskyldning vedrørende en overtrædelse og en bøn er gjort, at den anklagede skal straffes, kaldes klage.
  2. Selv om en klage ikke har noget foreskrevet format, kan FIR kun registreres i det format, der er foreskrevet i loven.
  3. Man kan klage til hovedstadsdommeren, mens en informant eller sagsøger kan indgive FIR til politibetjenten for den respektive politistation.
  4. Klagen er lavet for både kogniserbare og ikke-overtrædelige overtrædelser. I modsætning til er kun kogniserbare lovovertrædelser dækket i tilfælde af FIR.
  5. Enhver person kan klage til dommeren om lovovertrædelsen, undtagen i tilfælde af ægteskab og ærekrænkelse, hvor kun fortrydelsesparten kan klage. Tværtimod kan enhver person, der er en fortryllet part, vidne eller har kendskab til kriminaliteten, registrere FIR.

Konklusion

Første informationsrapport er intet andet end de oplysninger, der er registreret af politiets ansvarlige for en lovovertrædelse. På den anden side er en klage en klageadgang til dommeren, der vedrører en lovovertrædelse og en anmodning om retfærdighed.

Top