Anbefalet, 2023

Redaktørens Valg

Forskel mellem økonomisk vækst og økonomisk udvikling

Økonomisk vækst henviser til stigningen i værdien af ​​alt produceret i økonomien. Det indebærer den årlige stigning i landets BNP eller BNP, i procent. Det tyder på en betydelig stigning i den nationale produkt pr. Indbygger, over en periode, dvs. væksten i stigningen i den samlede produktion skal være større end befolkningstilvæksten.

Økonomisk vækst er ofte i modsætning til økonomisk udvikling, som er defineret som stigningen i det økonomiske velstand i et land eller et bestemt område for velfærd for dets beboere. Her skal du vide, at økonomisk vækst er en væsentlig, men ikke den eneste betingelse for økonomisk udvikling.

Den økonomiske udvikling i et land som helhed er den væsentligste del for virksomhedens miljø. En økonomi, hvis vækst er høj, giver en lovende forretningsmæssig udsigt og dermed bygger erhvervslivets tillid. I denne artikel finder du alle de betydelige forskelle mellem økonomisk vækst og økonomisk udvikling.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningØkonomisk vækstØkonomisk udvikling
BetyderØkonomisk vækst er den positive forandring i landets reelle produktion i et bestemt tidsrum.Økonomisk udvikling indebærer stigning i produktionsniveauet i en økonomi sammen med teknologiske fremskridt, forbedring af levestandarden og så videre.
KonceptSmalBred
AnvendelsesområdeForøgelse af indikatorerne som BNP, indkomst pr. Indbygger mv.Forbedring af levealderen, spædbørnsdødeligheden, læsefærdigheden og fattigdomsgraden.
SemesterKortsigtet procesLangsigtet proces
Gælder forUdviklede økonomierUdvikle økonomier
Hvordan kan det måles?Opadgående bevægelse i national indkomst.Opadgående bevægelse i reel national indkomst.
Hvilke ændringer forventes?Kvantitative ændringerKvalitative og kvantitative ændringer
Type procesAutomatiskbrugervejledning
Når det opstår?I en vis periode.Kontinuerlig proces.

Definition af økonomisk vækst

Økonomisk vækst er defineret som stigningen i pengeværdien af ​​varer og tjenesteydelser produceret af alle sektorer af økonomien pr. Indbygger i en bestemt periode. Det er et kvantitativt mål, der viser stigningen i antallet af kommercielle transaktioner i en økonomi.

Determinanter for økonomisk vækst

Økonomisk vækst kan udtrykkes i bruttonationalproduktet (BNP) og bruttonationalproduktet (BNP), der hjælper med at måle økonomiens størrelse. Det lader os sammenligne i absolutte og procentvise ændringer, dvs. hvor meget en økonomi har udviklet siden sidste år. Det er et resultat af stigningen i kvaliteten og mængden af ​​ressourcer og fremskridt inden for teknologi.

Definition af økonomisk udvikling

Økonomisk udvikling er defineret som processen med øget produktionsvolumen sammen med forbedring i teknologi, stigning i levealder, institutionelle ændringer mv Kort sagt er det fremskridt i økonomiens samfundsøkonomiske struktur.

Human Development Index (HDI) er det rette værktøj til at måle udviklingen i økonomien. Baseret på udviklingen henvender HDI-statistikken lande. Det betragter den overordnede udvikling i en økonomi med hensyn til levestandarden, BNP, levevilkår, teknologisk fremskridt, forbedring af selvværdets behov, skabelse af muligheder, indkomst per capita, infrastruktur og industriel udvikling og meget mere.

Nøgleforskelle mellem økonomisk vækst og økonomisk udvikling

De grundlæggende forskelle mellem økonomisk vækst og udvikling er forklaret i nedenstående punkter:

  1. Økonomisk vækst er den positive forandring i landets reelle produktion i et bestemt tidsøkonomi. Økonomisk udvikling indebærer en stigning i produktionsniveauet i en økonomi sammen med teknologiske fremskridt, forbedring af levestandarden og så videre.
  2. Økonomisk vækst er et af træk ved den økonomiske udvikling.
  3. Økonomisk vækst er en automatisk proces. I modsætning til økonomisk udvikling, som er resultatet af planlagte og resultatorienterede aktiviteter.
  4. Økonomisk vækst muliggør en stigning i indikatorerne som BNP, indkomst pr. Indbygger mv. På den anden side muliggør økonomisk udvikling en forbedring af levetid, børnsdødelighed, læsefærdighed og fattigdomsrater.
  5. Økonomisk vækst kan måles, når der er en positiv ændring i nationalindkomsten, mens den økonomiske udvikling kan ses, når der er en stigning i den reale nationale indkomst.
  6. Økonomisk vækst er en kortsigtet proces, der tager højde for den årlige vækst i økonomien. Men hvis vi taler om økonomisk udvikling er det en langsigtet proces.
  7. Økonomisk vækst gælder for udviklede økonomier for at måle livskvaliteten, men som det er en afgørende forudsætning for udviklingen gælder den også for udviklingslandene. I modsætning til gælder den økonomiske udvikling for udviklingslandene for at måle fremskridtene.
  8. Økonomisk vækst resulterer i kvantitative ændringer, men økonomisk udvikling giver både kvantitative og kvalitative ændringer.
  9. Økonomisk vækst kan måles i en bestemt periode. I modsætning til økonomisk udvikling er en kontinuerlig proces, så den ses på lang sigt.

Eksempel

For at forstå de to begreber økonomisk vækst og økonomisk udvikling, vil vi tage et eksempel på et menneske. Begrebet vækst af mennesker betyder simpelthen stigningen i deres højde og vægt, som er rent fysisk. Men hvis du taler om menneskelig udvikling, vil det tage hensyn til både de fysiske og abstrakte aspekter som modenhed, holdninger, vaner, adfærd, følelser, intelligens og så videre.

På samme måde kan væksten i en økonomi måles gennem stigningen i størrelsen i indeværende år i forhold til tidligere år, men økonomisk udvikling omfatter ikke blot fysiske men også ikke-fysiske aspekter, der kun kan opleves som forbedring i indbyggernes livsstil, stigning i individuel indkomst, forbedring af teknologi og infrastruktur mv.

Konklusion

Efter ovenstående diskussion kan vi sige, at økonomisk udvikling er et langt større koncept end økonomisk vækst. Med andre ord omfatter den økonomiske udvikling økonomisk vækst. Da førstnævnte bruger forskellige indikatorer til at bedømme fremskridtene i en økonomi som helhed, bruger sidstnævnte kun specifikke indikatorer som bruttonationalprodukt, individuel indkomst mv.

Top