Anbefalet, 2021

Redaktørens Valg

Forskel mellem overtræk og lån

For at opfylde virksomhedens finansielle krav skal virksomheden identificere formålet og vilkårene for udnyttelse af kredit, dvs. at der ikke er noget bedre end et lån, hvis beløbet er påkrævet for at opfylde det langsigtede finansielle krav, og hvis midlerne er nødvendige for at opfylde Arbejdskapitalbehovet, så overtræk er den bedste mulighed.

Finans er rygsøjlen for enhver virksomhed, fordi i mangel af tilstrækkelige midler kan virksomheden ikke fungere ordentligt. Fra dagen er beslutningen om at starte en virksomhed taget, er behovet for finansiering realiseret. Det er påkrævet at købe anlæg og maskiner, inventar, kontormøbler mv., Mens der er brug for et beløb til regelmæssig drift.

Kapitalen indført af indehaveren kan ikke være tilstrækkelig til at opfylde alle virksomhedens finansielle krav, men iværksætteren skal søge forskellige kilder. Der er mange muligheder til stede for iværksætteren for at benytte finansiering, og lån og overtræk kom derfor ind på billedet.

Læs artiklen for at forstå forskellen mellem overtræk og lån.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningkassekreditLån
BetyderOvertræk er et arrangement, hvor kunden har lov til at trække sig ud over balancen som kredit i den aktuelle konto, men kun op til en vis grænse.Lån refererer til det faste beløb af låntagne lån i en bestemt periode mod sikkerhedsstillelse, som forventes at blive tilbagebetalt med renter.
Hvad er det?KreditfacilitetLånte kapital
Kilde tilKortfristede midlerLangfristede midler
InteresseOpkrævet på beløb, der er overtrukket.Opkrævet på lån sanktioneret.
Beregning af interesseDaglig basisMånedsvis
tilbagebetalingGennem depositum på bankkontoen.Enten på forespørgsel eller på faste månedlige afdrag.
Er det nødvendigt for en person at være bankkontoindehaver at benytte denne service?Ja, han / hun skal have en løbende konto i den pågældende bank.Nej, det er ikke obligatorisk.

Definition af overtræk

Overtræk er en lånefacilitet, som bankerne stiller til sine nuværende kontohavere, hvor de har ret til at trække beløb ud over kreditbalancen på deres konto. Tilbagebetalingen kan dog kun foretages op til et bestemt beløb, dvs. overtrækningsgrænse, som afhænger af kundens kreditvurdering og varierer fra kunde til kunde.

Overtrækningsordningen gør det muligt for en enkeltperson eller en enhed at tilbagekalde kortfristede midler, når det er nødvendigt og tilbagebetale det samme ved indbetalinger i kontoen sammen med renter. Kunderne kan benytte denne facilitet ved skriftlig henvendelse til banken for at yde den. Anlægget sanktioneres i et år, hvorefter det skal fornyes. Fornyelsen af ​​faciliteten afhænger af udlånsinstitutionens skøn, afhængigt af kontoens tilfredsstillende adfærd.

Det er lidt som et revolverende lån, hvor kunden indbetaler beløbet til banken for at låne det igen. Således opkræves renterne på den aktuelle debitbalance på den aktuelle konto. Banken eller finansieringsinstituttet har ret til at reducere overtrækningsgrænsen eller afbryde faciliteten når som helst. Det skyldige beløb kan derfor kaldes til enhver tid af banken til tilbagebetaling uden forudgående varsel til kontohaveren.

Definition af lån

Udtrykket »lån« forstås som det faste beløb for kredit udvidet af banker for et nærmere angivet tidsrum, som skal tilbagebetales i fremtiden sammen med renter som pr. Fastsat tilbagebetalingsplan.

Det er en aftale mellem långiveren (bankvirksomheden) og låntageren (kunden), hvor långiveren overfører penge til låntageren i en bestemt periode, som skal returneres sammen med renterne herom i fremtiden. Overførslen af ​​midler sker mod sikkerhedsstillelse, såsom jord, bygning, køretøj, guld og lignende. Hvis låntageren forsinker betaling eller mangler ved betaling, har långiveren ret til at realisere det udestående beløb ved at sælge sikkerheden.

Kredittegnelsen for kunden spiller en vigtig rolle ved afgørelsen af, om låntageren har mulighed for tilbagebetaling eller ej. På baggrund af kreditvurderingen fra de anerkendte kreditvurderingsbureauer er lånebeløbet derfor sanktioneret.

Nøgleforskelle mellem overtræk og lån

Punkterne nedenfor præciserer forskellen mellem overtræk og lån, idet der tages hensyn til forskellige parametre:

  1. Et arrangement, hvor bankkunden har lov til at hæve beløb mere end den kreditbalance, der står i den aktuelle konto, kaldes overtræk. Den faste sum penge lånt for en bestemt periode mod sikkerhed og antages at blive tilbagebetalt med renter i fremtiden hedder lånet.
  2. Mens overtræk er en kreditfacilitet, som banken leverer til sine kunder, er lånet den kapital, der lånes af kunden fra banken.
  3. Overtræk er en kilde til kortfristet finansiering; der opfylder virksomhedskapitalbehovet. På den anden side er lånet et middel til langsigtet finansiering; der hjælper med at erhverve anlægsaktiver som jord, bygning, møbler mv.
  4. Rente på overtræk belastes på det beløb, der er overtrukket og ikke på den fastsatte grænse, mens renten på lånet opkræves på hele det sanktionerede beløb.
  5. Renter på overtræk beregnes dagligt, indtil det beløb, der overdrages, tilbagebetales helt. Omvendt beregnes lånerenten månedligt, idet der tages hensyn til det udlånte beløb og løbetiden.
  6. Tilbagebetaling af overtræk kan ske via indskud foretaget på bankkontoen. I modsætning hertil kan lånebeløbet tilbagebetales afhængigt af typen af ​​lån, dvs. hvis det er et efterspørgselslån, skal summen tilbagebetales på bankens anmodning, men i tilfælde af tidslån er summen skal betales i ligestillede månedlige rater (EMI).
  7. Ved brug af kassekreditter skal en person eller enhed have en løbende konto hos den pågældende bank. Tværtimod er der ikke sådan en forudsætning for at være en bankkonto indehaver for at tage et lån.

Konklusion

I en nøddeskal er overtræk et anlæg, der tillader en person at fortsætte med at trække summen fra sin nuværende konto, selvom den disponible saldo er nul. På bagsiden er lånet lånet fra banken mod sikkerhedsstillelse. Den rentesats, der pålægges overtrækningen, er større end lånet.

Top