Anbefalet, 2020

Redaktørens Valg

Forskel mellem reference og bibliografi

Mens du skriver en opgave, artikel eller bog, søger forfatteren ofte kilderne til at generere en ide eller data. I denne sammenhæng misbruger eleverne ofte bibliografi som reference, men de er forskellige i den forstand, at du henviser til de kilder, som du har citeret i tekst, i forskningsrapporten eller opgaven. Men på den anden side opretter du i bibliografien en liste over alle de kilder, du har gennemgået for at tænke over ideen.

Reference og bibliografi er en vigtig del af ethvert projekt under undersøgelse, fordi det hjælper med at anerkende andres arbejde og også hjælpe læserne med at finde de originale informationskilder. Det forhindrer ikke blot plagiering, men indikerer også, at forfatteren har gjort god forskning om emnet ved at bruge en række forskellige kilder til at få information.

Læs artiklen for at kende forskellene mellem reference og bibliografi.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningReferenceBibliografi
BetyderReference indebærer den liste over kilder, der er blevet omtalt i forskningsarbejdet.Bibliografi handler om at notere alle de materialer, der er blevet konsulteret under forskningsarbejdet.
ArrangementAlfabetisk og numeriskAlfabetisk
InkludererKun teksttekster, der er blevet brugt i opgaven eller projektet.Både teksttekster og andre kilder, der bruges til at generere ideen.
Understøttende argumentEn reference kan bruges til at understøtte et argument.En bibliografi kan ikke bruges til at understøtte et argument.

Definition af Reference

Reference kan forstås som en handling om at give kredit til eller nævne navnet på, nogen eller noget. I forskningsmetodik betegner den de elementer, som du har gennemgået og henvist til i teksten i dit forskningsarbejde. Det er kun en måde at anerkende eller indirekte vise taknemmelighed over for de kilder, hvorfra oplysningerne er samlet.

Når du bruger referencer, skal du kun nævne, at du kun går på pålidelige kilder, fordi det øger troværdigheden og støtter også dine argumenter. Det kan omfatte bøger, forskningsartikler eller artikler fra magasiner, tidsskrifter, aviser mv, interviewscriptioner, internetkilder som websteder, blogs, videoer, der ses osv.

Disse bruges til at informere læseren om kilderne til direkte citater, tabeller, statistikker, fotos mv., Der indgår i forskningsarbejdet.

Definition af bibliografi

I slutningen af ​​forskningsrapporten tilføjes bibliografi, der indeholder en liste over bøger, magasiner, tidsskrifter, hjemmesider eller andre publikationer, der på en eller anden måde er relevante for det undersøgte emne, som forskeren har rådført sig under forskningen. I finere vendinger omfatter den af ​​alle de referencer, der er citeret i form af fodnoter og andre vigtige værker, som forfatteren har studeret.

Bibliografien hjælper læseren med at få oplysninger om den litteratur, der er tilgængelig om emnet, og hvad der har påvirket forfatteren. For bedre præsentation og praktisk læsning kan bibliografien grupperes i to dele, hvor den første del viser navnene på bøger og brochurer, der er hørt, og den anden indeholder navnene på magasiner og aviser, der tages i betragtning.

Typer af bibliografi

  • Bibliografi over de nævnte værker : Den indeholder navnet på de bøger, hvis indhold er blevet citeret i forskningsrapportens tekst.
  • Udvalgt bibliografi : Som det fremgår af selve navnet, vælger den valgte bibliografi kun de værker, som forfatteren antager, som er af stor interesse for læseren.
  • Annoteret Bibliografi : I denne type bibliografi er en lille beskrivelse af de omfattede emner givet af forfatteren for at sikre læsbarhed og også forbedre brugbarheden af ​​bogen.

Nøgleforskelle mellem reference og bibliografi

Forskellen mellem reference og bibliografi kan trækkes tydeligt af følgende grunde:

  1. Reference indebærer at henvise til nogen eller noget, det vil sige, at den indeholder kildelisten, hvis tekst bruges i opgaven eller forskningsarbejdet. Omvendt repræsenterer bibliografi listen over alle kilder, hvorfra forskningen har fået nogle oplysninger om emnet, uanset hvilket arbejde der er citeret eller ej.
  2. Referencer anvendt i opgaven kan arrangeres alfabetisk eller numerisk. Tværtimod er listen over kilder, der bruges i bibliografien, arrangeret numerisk.
  3. Bibliografien bruges til at fortælle alt, hvad du går igennem for at få oplysningerne om opgaven, uanset om du specifikt nævner det i din opgave eller ej. Nu kommer man til referencer, det tager kun hensyn til de kilder, der er nævnt i opgaven.
  4. Hovedformålet med at tilføje en reference i slutningen af ​​dokumentet er at forbedre troværdigheden eller støtte en idé eller et argument. I modsætning hertil er bibliografien ikke brugt til støtte for et argument.

Konklusion

Sammenfattende er referencer og bibliografi næsten ens, men der er kun subtile forskelle mellem de to, der ligger i de elementer, der er inkluderet i dem. Den primære brug af referencer er at få anerkendelse og godkendelse af forskningsarbejdet, mens bibliografi er tilføjet med det formål at give læseren information om kilderne vedrørende emnet.

Top