Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem indtægtsreserven og kapitalreserven

I erhvervslivet udnyttes al overskud, der er optjent i løbet af et regnskabsår, ikke til udbetaling af udbytte til aktionæren, men et bestemt beløb er øremærket og bevaret i virksomheden for at imødekomme fremtidige behov eller håndtere nødsituationer er det kendt som reserver. Baseret på arten af ​​overskud, hvorfra der oprettes reserver, grupperes de som indtægtsreserve og kapitalreserven. Indtægtsreserve er skabt ud af overskud, der stammer fra dag til dag forretningsdrift, mens Capital Reserve er oprettet ud af kapitalgevinst

Reserver er intet andet end en bevilling af overskud og dermed nedsætter det disponible overskud hos selskabet til distribution til aktionærer. Det fremgår af passivsiden af ​​stillingsopgørelsen (Balance) under overskriften Reserve og Overskud. I denne artikel uddrag kan du finde betydelige forskelle mellem indtægtsreserve og kapitalreserven.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningIndkomst ReserveKapitalreservat
BetyderIndtægtsreserven refererer til summen af ​​penge, der tilbageholdes i erhvervslivet, for at imødegå fremtidige uforudsete forhold.Kapitalreserven refererer til en fond, der er oprettet til finansiering af langsigtet projekt eller afskrivning af kapitalkostnader.
KildeSelskabets indtjeningsfortjeneste er kilden til indtægtsreserver.Selskabets kapitalgevinster er kilden til kapitalreserven.
SigteAt imødegå uforudsete uforudsete forhold og forbedre enhedens økonomiske stilling.At overholde de lovbestemte krav eller regnskabsprincipper.
UdnyttelseBaseret på reservetype kan den kun anvendes til et bestemt formål.Kapitalreserven kan anvendes til det formål, som det er oprettet for.
UdbytteDen er frit tilgængelig til distribution som udbytte.Det er ikke tilgængeligt til uddeling som udbytte.

Definition af indtægtsreserve

Indtægtsreserven refererer til den del af overskuddet, der afsættes og ikke fordeles til aktionærerne som udbytte, men opbevares i virksomheden for at imødegå uforudsete fremtidige omkostninger eller tab eller investere i forretningsudvidelse. Det er skabt ud fra omsætningsresultatet, hvilket er et resultat af driftsaktiviteter foretaget af forretningsenheden i regnskabsåret. Det bruges til at improvisere virksomhedens finansielle stilling. Der er to typer af indtægtsreserver:

Typer af indtægtsreserve

 • Generel Reserve : Reserven, hvis formål med oprettelsen ikke er nævnt, hedder den generelle reserve. Da ledelsen kan anvende reserven til ethvert formål, er en generel reserve også kendt som en gratis reserve.
 • Specifik Reserve : Reservefondet, som kun kan anvendes til det konkrete formål, hedder en særlig reserve. Nogle eksempler på en sådan reserve er:
  • Debenture Redemption Reserve
  • Workmen Compensation Fund
  • Investeringsfluktueringsfond
  • Udbytte Equalization Reserve.

Definition af kapitalreserven

Kapitalreserven kan forstås som summen øremærket til specifikke formål eller langsigtede projekter. Det er et resultat af kapitalgevinster, som selskabet tjener fra kapitalbaserede transaktioner, såsom:

Eksempel på kapitalgevinst

 • Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver eller investeringer.
 • Indregning af fortjeneste
 • Premium ved udstedelse af værdipapirer
 • Fortjeneste ved indfrielse af obligationer.
 • Fortjeneste ved genudstedelse af fortabte aktier
 • Fortjeneste ved omskrivning af aktiver og forpligtelser.

Kapitalreserven tager sigte på at afskrive kapitalgevinster, der opstår som følge af salg af anlægsaktiver, investeringer mv. Selskabets kapitalreserves størrelse kan anvendes af selskabet til at udstede fuldt udbetalte bonusaktier til aktionærerne.

Nøgleforskelle mellem indtægtsreserven og kapitalreserven

Punkterne nedenfor forklarer forskellen mellem indtægtsreserve og kapitalreserven:

 1. Ved omsætningsreserven menes en del af overskuddet, der tilbageholdes i erhvervslivet, for at dække fremtidige omkostninger eller tab. Tværtimod kan kapitalreserven defineres som en reservefond, der er oprettet til et bestemt formål, dvs. at finansiere større projekter eller afskrive kapitalkostnader.
 2. Fortjeneste som følge af daglige forretningsaktiviteter kan anvendes til oprettelse af indtægtsreserver. Omvendt er det overskud, der opstår som følge af ikke-driftsmæssige forretningsaktiviteter, kilden til kapitalreserven.
 3. Hovedformålet med oprettelsen af ​​indtægtsreserve er at opfylde uforudsete uforudsete forhold og forbedre enhedens finansielle stilling. Til forskel fra er kapitalreserven oprettet for at overholde de lovmæssige krav eller regnskabsprincipper.
 4. Indtægtsreserven er af to typer, dvs. den generelle reserve, der kan anvendes til ethvert formål og en bestemt reserve, som kun kan anvendes til et bestemt formål.
 5. Udbyttet kan deklareres ud af omsætningsreserven, men det kan ikke deklareres uden for kapitalreserven.

Konklusion

Oprettelse af reserver er afgørende for virksomheden, for at beskytte sig mod eventuelle uventede tab eller uforudsete forhold, der måtte opstå i fremtiden. Det kan også bruges til at styrke virksomhedens overordnede finansielle stilling og at indfri langsigtet gæld som for eksempel gæld. Mens en indtægtsreserve repræsenterer den operationelle effektivitet i forbindelse med bekymringen, hvilket ikke er tilfældet med kapitalreserven.

Top