Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem nøjagtighed og præcision

Til en legemand nøjagtighed og præcision er synonymer, men for en person, der er involveret i måling, overfører disse to forskellige betydninger. Mens nøjagtighed er 'tilstanden til at være korrekt', er præcision 'tilstanden til at være nøjagtig', mennesker misforstår ofte de to udtryk.

Nøjagtighed symboliserer omfanget af overensstemmelse, mens præcision angiver omfanget af reproducerbarhed.

På tidspunktet for at tage målinger tages der altid hensyn til disse to på grund af deres yderste vigtighed inden for det forskellige felt, såsom videnskab, statistik, forskning og teknik. Så lad os tage et kig på forskellen mellem nøjagtighed og præcision.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningNøjagtighedPræcision
BetyderNøjagtighed refererer til niveauet af aftale mellem den faktiske måling og den absolutte måling.Præcision indebærer niveauet for variation, som ligger i værdierne af flere målinger af samme faktor.
repræsentererHvor tæt resultat er det, der er i overensstemmelse med standardværdien?Hvor tæt er resultaterne enige med hinanden?
GradOverensstemmelsesgradGraden af ​​reproducerbarhed
faktorEnkeltfaktorFlere faktorer
Foranstaltning afStatistisk biasStatistisk variabilitet
Bekymret overSystematisk fejlTilfældig fejl

Definition af nøjagtighed

Med udtrykket "nøjagtighed" menes graden af ​​overholdelse af standardmåling, dvs. i hvilket omfang den faktiske måling er tæt på standardværdien, dvs. tyrenøje. Det måler rigtigheden og nærheden af ​​resultatet samtidig ved at sammenligne det med den absolutte værdi.

Derfor jo tættere måling, jo højere er nøjagtigheden. Det afhænger hovedsageligt af vejen; data indsamles.

Definition af præcision

Præcision repræsenterer ensartetheden eller repeterbarheden i målingerne. Det er ekspertisen, i udførelsen af ​​en operation eller de teknikker, der bruges til at opnå resultaterne. Det måler, i hvor høj grad resultaterne er tæt på hinanden, dvs. når målingerne samles sammen.

Derfor jo højere niveauet af præcision jo mindre er variationen mellem målinger. For eksempel: Precision er, når det samme sted er ramt igen og igen, hvilket ikke nødvendigvis er det rette sted.

Nøgleforskelle mellem nøjagtighed og præcision

Forskellen mellem nøjagtighed og præcision kan trækkes tydeligt af følgende grunde:

  1. Overenskomstniveauet mellem den faktiske måling og den absolutte måling kaldes nøjagtighed. Variationsniveauet, som ligger i værdierne af flere målinger af samme faktor, kaldes som præcision
  2. Nøjagtighed repræsenterer målets nærhed med den faktiske måling. På den anden side viser præcision nærheden af ​​en individuel måling med de andre.
  3. Nøjagtigheden er graden af ​​overensstemmelse, dvs. i hvilket omfang målingen er korrekt i forhold til den absolutte værdi. På den anden side er præcisionen graden af ​​reproducerbarhed, hvilket forklarer målingernes sammenhæng.
  4. Nøjagtigheden er baseret på en enkelt faktor, mens præcision er baseret på mere end én faktor.
  5. Nøjagtighed er et mål for statistisk bias, mens præcision er måling af statistisk variabilitet.
  6. Nøjagtigheden fokuserer på systematiske fejl, dvs. fejlene som følge af problemet i instrumentet. I modsætning hertil er præcisionen berørt af tilfældig fejl, der forekommer periodisk uden genkendeligt mønster.

Konklusion

Så hvis den faktiske måling er høj i nøjagtighed og præcision, vil resultatet være fri for fejl. Hvis den faktiske måling er præcis, men unøjagtig, er resultatet i uenighed med den forventede. Hvis det faktiske resultat er korrekt, men upræcis, er der store variationer i målingerne. Og endelig, hvis den faktiske måling ikke er nøjagtig eller præcis, vil resultatet mangle korrekthed og præcision på samme tid.

Top