Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem Bay og Golf

Som både bugten og bugten er de steder, hvor jorden møder vand. De er de vandområder, der er forbundet med havet, dannet af kysten af ​​erosionen. På trods af mange ligheder er det vigtigt at bemærke, at de er forskellige i den forstand, at bugten har en bredere åbning end golfen. Yderligere er det også sagt, at gulvene er større og dybere indrykkede i forhold til bugten.

Bay er en del af kysten, der har en indadgående jordkurve, på en sådan måde, at havet er omgivet af jord på tre sider. I modsætning hertil repræsenterer kløften en stor og dyb kystindrykning, således at jorden omgiver havet fra den maksimale del og efterlader en smal åbning. Læs denne artikel for at forstå forskellen mellem bugten og bugten.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningBugtAfgrund
BetyderBay refererer til bred halvcirkelformet indløb af kysten, således at havet er dækket af jord på tre sider.Golfen indebærer et stort vandlegeme, hvor vandet har udtømt kysten så dybt, at den har en smal åbning til havet.
IndrykningBred indrykning af havetDyb indrykning af havet
kabinetMindreTil sammenligning mere
dannelseKontinental drift eller glacial erosion.Formet ved kontinental drift.

Definition af Bay

Bay kan beskrives som en forsænket vandlegeme, delvist lukket ved jorden og direkte forbundet med det store vandlegeme som sø, flod, hav eller hav. Disse er dannet på mange måder, såsom ved plade tektonik proces, hvor kontinenterne går sammen og skiller sig fra hinanden eller ved erosion af kystlinjen til havet. Det kan også dannes, når oceanerne overflyder kysten.

Bugter, der er åbne for oceanerne, består af marine habitater, mens bugter, der åbner til floder eller søer, har ferskvand og dermed et hjem for mange krybdyr. De er et godt sted for fiskeri og også hjælp til havhandel. Bengalbugten, der ligger i nærheden af ​​Indien, er verdens største bugt.

Definition af Golf

Golfen betyder en vandkrop, hvis maksimale del er omgivet af jorden og har en lille smal åbning. Dannelsen af ​​golf finder sted ved bevægelsen i jordskorpen, dvs. de tektoniske plader kan rive for at danne en bugt. Det kaldes også som den del af havet, der trænger ind i jorden.

Golfen kaldes også som en stor bugt, som er dybt forsænket. Disse er dybe, og store vandlegemer, der ofte bruges som havne eller havne, hvor lastning og losning af mennesker og last sker gennem både.

Mexicogolfen betragtes som den største bugt over hele verden.

Nøgleforskelle mellem Bay og Golf

Forskellen mellem kløften og bugten kan trækkes tydeligt af følgende grunde:

  1. Bay er beskrevet som et stort vandlegeme, som danner en indrykning af kysten, således at havet er dækket af kysten fra maksimale sider. Tværtimod er golfen defineret som havets store krop, der næsten er dækket af land, bortset fra en smal åbning fra den ene side.
  2. Mens en bugt er et bredt indløb af havet, er bugten en dyb indløb af havet.
  3. Bay er halvcirkelformet, og så er den omgivet af land kun fra tre sider. I modsætning hertil er en kløft et vandlegeme, hvis maksimale del er omgivet af jord og har en meget lille mund.
  4. Dannelsen af ​​en kløft er ved bevægelsen af ​​Jordens plader for at danne dybt lukket vand. På den anden side dannes bugter ved erosion af kystlinjen, oversvømmelse eller endog bevægelse i jordens tektoniske plader.

Konklusion

Både bugten og bugten er konkaviteter, der skabes, når tidevandserosion finder sted ved havets bredde. Når det kommer til størrelse, siges gulfer at være større end bugterne; Verdens største bugt, dvs. Bengtsbuen, er dog større end verdens største bugt, nemlig Mexicogolfen. Derfor er de to vandområder væsentligt forskellige i deres indrykning og indkapsling.

Top