Anbefalet, 2020

Redaktørens Valg

Forskel mellem konsulat og ambassade

Den diplomatiske mission er et udenlandsk kontor i et land, hvor en gruppe embedsmænd repræsenterer hjemlandet i værtslandet sammen med beskyttelsen af ​​borgernes og hjemlandets interesser i værtslandet. Diplomatiske mission indebærer ambassader og konsulater, hvor ambassaden tjener som nervecenter for diplomatisk repræsentation af den offentlige forvaltning af en nation i en anden.

Omvendt er konsulat en arm i ambassaden, der diplomatisk repræsenterer regeringen for et land i en fremmed by. Det ser efter spørgsmål vedrørende rejser og indvandring. Læs denne artikel for at forstå forskellen mellem konsulat og ambassade.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningKonsulatAmbassade
BetyderFilialen af ​​en ambassade, der repræsenterer hjemlandet i værtslandet, er kendt som konsulat.Den diplomatiske tilstedeværelse af regeringen i et land i et andet land hedder som ambassade.
HovedKonsul GeneralAmbassadør
NummerFlereKun en
Placeret iMetros, finansiel kapital og turistbyer.Landets hovedstad
HåndtererSmå problemerDiplomatiske spørgsmål

Definition af konsulat

Konsulatet er den lille form for ambassaden, dvs. et officielt kontor i et land på et andet lands område. Det er ledet af generalkonsulen, som rapporterer til ambassadøren. Det ligger i forskellige metro byer i værtslandet, undtagen hovedstaden i landet.

Konsulatet beskæftiger sig primært med de spørgsmål, der vedrører passet til borgerne i landet repræsenteret af konsulatet og visa fra de udenlandske borgere, der er villige til at rejse konsulatets hjemland. Den opretholder også fortegnelsen over fødsler, ægteskaber, skilsmisse og dødsfald blandt borgerne i hjemlandet.

Desuden er det oprettet for at lette handel og opretholde hjerteligt forhold mellem de to lande. Det er ansvarligt for beskyttelsen af ​​borgerne i konsulens eget land.

Definition af ambassade

Ambassaden angiver det primære diplomatiske kontor i et land i et andet land, der omfatter en ambassadør og det øvrige personale, der repræsenterer deres hjemland i værtslandet. Det er en permanent diplomatisk tilstedeværelse i et værtsland, der arbejder for at bevare forholdet mellem værtslandet og nationen repræsenteret af ambassaden. Det rapporterer til hjemlandet om begivenhederne i værtslandet.

Ambassaden tjener som hovedkvarter for landets eksterne anliggender, der ligger inden for grænserne for et andet land. Der kan højst være en ambassade i et land i et andet land, og det også i den nationale hovedstad.

Det øverste niveau af hjemregeringen udpeger ambassadøren, som er den øverste diplomat i et andet land og fungerer som talsmand for hjemlandet.

Nøgleforskelle mellem konsulat og ambassade

De nedenfor anførte punkter er betydelige for så vidt angår forskellen mellem konsulat og ambassade:

  1. En ambassade er defineret som et lands primære repræsentation inden for et andet lands grænser. Omvendt kan et konsulat forstås som subparten af ​​ambassaden, der repræsenterer en suveræn stat, der udfører samme aktiviteter i de metrostater, som en ambassade udfører i landets hovedstad.
  2. Konsulatets leder hedder konsul general, som er underordnet ambassadøren. En ambassadør er chefen for den diplomatiske mission, dvs. ambassaden.
  3. Der kan være flere konsulater i et land, men der er kun en ambassade i et land på et andet lands område.
  4. Konsulater er beliggende i de regionale hovedstæder og andre byer som metrostater og turistbyer. Imod kan ambassaden kun findes i den nationale hovedstad.
  5. Ambassadens arbejde adskiller sig fra et konsulat, som ambassaden håndterer forskellige diplomatiske spørgsmål i landet, mens konsulatet er nedsat til at håndtere mindre problemer.

Konklusion

Ambassaden og konsulatet er de to missioner, der hjælper med at opretholde harmoni mellem de to lande. En ambassade er større i sammenligning med et konsulat, eller sige den tidligere er hovedkontor. Disse to repræsenterer hjemlandet på en anden lands område og beskæftiger sig med forskellige diplomatiske spørgsmål.

Top