Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem kinetisk energi og potentiel energi

Energi indebærer, at objektets evne til at udføre arbejde. Det er noget, der ikke kan skabes eller ødelægges, men kan kun omdannes. Et objekt mister sin energi, når det udfører arbejde, mens det får energi, når arbejdet udføres på det. Energi er bredt klassificeret som kinetisk energi og potentiel energi. Mens kinetisk energi er den energi, som en genstand indeholder på grund af en bestemt bevægelse.

På den anden side er potentiel energi den lagrede energi på grund af sin hvilestilstand. Da både de to former for energi måles i joules, bliver folk let forvirrede mellem disse to. Så læs artiklen, som vil hjælpe dig med at forstå forskellene mellem kinetisk og potentiel energi.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningKinetisk energiPotentiel energi
BetyderKinetisk energi refererer til en energi, der er til stede i objektet, på grund af dets egenskab at være i bevægelse.Energien, der er indeholdt i et objekt på grund af dets position, kaldes potentiel energi.
OverdragelseKan overføres mellem objekter.Kan ikke overføres mellem objekter.
Målt fraPlacer dig selvBund
Miljø-forholdRelativ til objektets miljø.Ikke-forhold til objektets miljø.
ligning0, 5 mv ^ 2, hvor m = masse og v = hastighedmgh, hvor m = masse, g = tyngdekraft og h = højde

Definition af kinetisk energi

Enkelt sagt er bevægelsesenergien kinetisk energi. Det arbejde, der kræves for at fremskynde objektet til en bestemt masse fra tilstanden hvile til bevægelse. For at fremskynde et objekt, anvender vi kraft, hvorigennem energi overføres fra et objekt til et andet, hvilket gør objektet til at bevæge sig med en ny og konstant hastighed. Den overførte energi kaldes kinetisk energi, bestemt af hastighed og masse af objektet, dvs. jo større masse og hastighed, jo mere kinetisk energi indeholder den.

En objekts kinetiske energi, i bevægelse, med en vis hastighed, er den samme som det arbejde der udføres på det. Alle objekter, der er i bevægelse eller handling, uanset horisontal eller vertikal bevægelse, har kinetisk energi. Det er den energi, som en genstand erhverver på grund af dets bevægelsesstatus. F.eks. Faldning af kokos, strøm af en flod, flytning af bil eller bus osv. De forskellige former for kinetisk energi er:

 • Vibrationsenergi
 • Rotationsenergi
 • Translational Energy

Definition af potentiel energi

Udtrykket potentiel energi indebærer den energi, der opbevares i et objekt i ro, som følge af dets position i forhold til en nulposition. Energien opbevares i den fysiske krop på grund af at overvinde naturens kræfter. Den er til stede i hvert objekt, som har en position og masse inden for et kraftfelt. For eksempel Notebook på bordet, bolden på toppen af ​​bakken, strakt gummibånd mv.

Når tilstanden af ​​objektet ændres fra hvile til bevægelse, omdannes den potentielle energi til kinetisk energi. Det tvinger genstanden til at komme tilbage i sin oprindelige position, dvs. hvilestilstand, fordi den virker imod enhver forskydning, derfor er det kendt som genopretning af energi. Med stigningen i det bevægelige objekts hastighed falder den potentielle energi og omvendt. De forskellige typer potentiel energi er:

 • Gravitationsenergi
 • Elastisk energi
 • Elektrisk energi
 • Kemisk energi
 • Atomenergi

Nøgleforskelle mellem kinetisk og potentiel energi

Punkterne nedenfor er bemærkelsesværdige, hvad angår forskellen mellem kinetisk og potentiel energi:

 1. Den energi, der er involveret i objekter i bevægelse eller handling kaldes kinetisk energi. Potentiel energi defineres som den energi, der er indeholdt i objektet, som følge af sin hvilestilling.
 2. Kinetisk energi kan overføres mellem objekter. På den anden side kan potentiel energi ikke overføres mellem objekter.
 3. Mens kinetisk energi måles fra selve stedet, måles potentiel energi fra bunden.
 4. Kinetisk energi er i forhold til det bevægelige legemes miljø. I modsætning hertil er potentiel energi ikke i forhold til det fysiske legemes miljø.
 5. Kinetisk energi kan bestemmes af hastighed / hastighed eller masse af objektet i bevægelse. Omvendt er de faktorer, der bestemmer potentiel energi, masse, tyngdekraft og højde / afstand af objektet.

Konklusion

For at opsummere det kan vi sige, at potentiel energi er en, der beskæftiger sig med positionen, mens kinetisk energi fokuserer på bevægelsen. Den førstnævnte er klar til frigivelse, mens den sidstnævnte allerede er på farten. Kinetisk energi er afhængig af to faktorer, som er objektets hastighed og masse, men potentiel energi er baseret på objektets position og tilstand.

Top