Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem NGO og NPO

Der er visse organisationer, der opstilles af gruppen af ​​individer til at betjene hele samfundet, som kan være NGO eller NPO. En NGO, en ikke-statslig organisation, etableret til at arbejde for offentlig og social velfærd. En sådan organisation er ikke tilknyttet nogen regering.

I den anden ende er NPO, som navnet antyder, en nonprofitorganisation, der arbejder for ethvert andet formål end at tjene penge, men sådanne organisationer er indarbejdet i selskabsloven. Da reglerne og formålet med at etablere de to typer af organisationer er forskellige, findes der en fin forskel mellem NGO og NPO, som vi har forklaret i denne artikel.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningNGONPO
BetyderEn ngo henviser til en ikke-statslig organisation dannet af almindelige borgere, der opererer autonomt af regeringen.En organisation, der er oprettet for at levere varer og tjenesteydelser til mennesker, og som opererer på princippet om, at intet medlem vil modtage aktie overskud eller tab af virksomheden, er kendt som NPO.
RegistreringKan registreres som en trust i henhold til lov om offentlig tillid, eller som et selskabsregistreringslove i 1860 eller som et nonprofit selskab i henhold til selskabsloven, 1956.I henhold til aktieselskabslovens § 8, 1956.
Område med driftStorBegrænset
ObjektivAt arbejde for forbedring af samfund og økonomi også bringe opmærksomhed om menneskerettigheder, kvinders empowerment mv.At fremme kunst, videnskab, forskning, handel eller ethvert andet nyttigt formål.

Definition af NGO

NGO er en forkortelse for ikke-statslige organisationer, hvor der henvises til en sammenslutning dannet af borgerne, der fungerer helt autonom fra regeringen for at udføre et bredt spektrum af tjenester og humanitære funktioner. Det er en non-profit enhed; der opererer på regionalt, nationalt eller internationalt plan afhængigt af dets rækkevidde og tilslutning. Det kan indarbejdes som en tillid, et samfund eller et firma. Disse organisationer hæver sine midler fra regering, fonde, virksomheder og privatpersoner.

Det udfører en række aktiviteter for at henlede regeringens opmærksomhed mod borgerens klager, fortaler for offentlige politikker, fremme af politisk deltagelse ved at give oplysninger.

Der er mange ngo'er, der arbejder for specifikke spørgsmål som at støtte menneskerettigheder, kvinder og børns rettigheder, miljømæssige eller sundhedsmæssige problemer. Den Internationale Røde Kors Komité, Rotary International, International Air Transport Association (IATA), International Chamber of Commerce (ICC), International Organization for Standardization (ISO) er nogle velkendte NGO'er, der opererer over hele verden.

Definition af NPO

Non-Profit Organization eller NPO er en juridisk enhed dannet af en gruppe personer til fremme af kulturelle, religiøse, professionelle eller sociale mål.

De oprindelige midler hæves af NPOs medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer. Da organisationen er en nonprofitorganisation, anvender den sine overskydende midler til fremme af organisationens mål snarere end at distribuere den blandt organisationens medlemmer. Det er registreret i selskabslovens § 8 (gamle § 25). En sådan organisation har flere privilegier som skattefritagelse, og det er ikke nødvendigt at bruge udtrykket "Ltd" eller "Pvt Ltd" i slutningen af ​​navnet.

En NPO kan omfatte en velgørende organisation, medlemskab grupper som en sportsklub eller kvindeklub, social eller rekreativ organisation, offentlige uddannelsesinstitutioner, offentlige hospitaler mv.

Forskel mellem NGO og NPO

Forskellen mellem NGO og NPO kan trækkes tydeligt af følgende grunde:

  1. En ngo henviser til en ikke-statslig organisation dannet af almindelige borgere, der opererer autonomt af regeringen. Tværtimod er en NPO en organisation, der er oprettet for at levere varer og tjenesteydelser til mennesker og opererer på princippet om, at intet medlem vil modtage aktie overskud eller tab af virksomheden.
  2. En ikke-statslig organisation kan registreres ved hjælp af følgende metoder, dvs. som en trust i henhold til lov om offentlig tillid eller som et selskabsregistreringslove i 1860 eller som et nonprofit selskab i henhold til selskabsloven, 1956. På den anden side er en NPO er indarbejdet som et selskab i henhold til aktieselskabslovens § 8, 1956.
  3. Området for en ngo's drift er forholdsvis bredere end NPO.
  4. En ngo arbejder også for forbedring, ophævelse og udvikling af samfund og økonomi, giver opmærksomhed om menneskerettigheder, kvinders empowerment osv. I modsætning til NPO er der oprettet for at fremme kunst, videnskab, forskning, handel eller andre nyttige formål .

Konklusion

En NGO er en personforening; der arbejder for at fremme humanitært eller samarbejdsmæssigt formål i stedet for kommerciel. På den anden side er NPO en organisation, der er oprettet for at fremme kunst, videnskab, uddannelse eller andre sociale eller kulturelle formål; der har til hensigt at bruge sin fortjeneste til fremme af sine målsætninger i stedet for at dele den blandt medlemmerne.

Top