Anbefalet, 2021

Redaktørens Valg

Forskel mellem ITR-1 og ITR-4S

Den væsentligste forskel mellem ITR-1 og ITR-4S ligger i, at ITR vælges af de bedømmere, der vælger presumptiv beskatning, mens det ikke er tilfældet med ITR-1.

Indiens centralregering har ret til at opkræve indkomstskat . Det er en direkte skat, der pålægges personens samlede indkomst i det foregående år. Begrebet person omfatter alle typer af bedømmere, der er omfattet af retsakten, dvs. Individuel, Personforening (AOP), Hindu Udelad Familie (HUF), Personers Body (BOI), Partnerskabsfirma og Korporativ. Skatten er reguleret af indkomstskattelov, 1961.

Indkomstskatteafkast (ITR) henviser til indberetningen af ​​indkomst fra vurderingen i det anbefalede format. Den skal indleveres i henhold til lovens bestemmelser. Central Board of Direct Taxes (CBDT), er det organ, der leverer det relevante format for indlevering af afkast af forskellige typer af bedømmere. Mens indleveringen returneres, lider mange personer forvirring over, hvilken ITR-form der passer til dem. Der er en lille forskel mellem ITR-1 og ITR-4S, som ligger i de hoveder, de dækker. Så lad os fortsætte yderligere for at sammenligne og kontrastere disse to typer af former.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningITR-1ITR-4S
BetyderITR-1 er en returregistreringsformular, der gælder for den enkelte, der har indkomst fra løn, leje og renter.ITR-4S er en formular for indkomstskat, der anvendes af de bedømmere, der har valgt formodentlig erhvervsløn og også henter deres indkomst fra løn, leje og renter.
NavnSahajSugam
GælderIndividuelIndividuelt eller HUF
Hvor mange indkomstled er dækket?Trefire

Definition af ITR-1

Indkomstskatteopgørelsesformular 1, kortfattet kendt som ITR-1, er en returneringsblanket udfyldt af en vurderingsberettiget, når hans samlede indkomst i det foregående år indeholder indkomst fra løn eller pension, husleje (kun et og det samme skal ikke indeholde tab fremsat fra tidligere år) og andre kilder, såsom renter på faste indskud eller sparing af bankindskud.

Hertil kommer, at hvis indkomst fra andre personer som ægtefælle eller mindre er klumpet sammen med bedømmelsens indkomst, anvendes også returformularen kun, hvis deres indkomst falder under de angivne hoved.

ITR-1 kan ikke bruges til at indsende afkast, hvis vurderingshaverens indtægt er fra:

 • To eller flere boligejendomme.
 • Casual indkomst, dvs. vinder fra lotterier, kortspil, hestevæddeløb og så videre.
 • Kapitalgevinster
 • Erhverv eller Profession
 • Landbrugsindkomst mere end Rs. 5000.
 • Tab fra hovedet 'andre kilder.'
 • Fritagelse krævet i henhold til § 90 eller 91
 • Enhver kilde uden for Indien
 • Undertegnende myndighed i enhver konto eller et aktiv beliggende uden for landet

Definition af ITR-4S

Indkomstskatteopgørelsesformular 4S, også kendt som ITR-4S, er for de bedømmere, der vælger formodentlig beskatning af deres erhvervsindkomst i henhold til § 44AD og 44AE i indkomstskatteloven, 1961, forudsat at skatteyderens omsætning er mindre end lig med 1 crore. Det omfatter også de skattepligtige, der tjener indkomst fra løn, en ejendom (undtagen når tab frembragt fra tidligere år) og indkomst fra andre kilder, dvs. renteindtægter.

44AE er for formodentlig beskatning af plying, ansættelse og leasing af varer (op til ti køretøjer) og 44AD er for andre virksomheder. Presumptive Taxation Scheme er en metode, hvor vurderingen betaler skatten ved estimering. I henhold til sektion 44AD estimeres det overskud, som er vurderet af vurderingen, til 8% af omsætningen, og i afsnit 44AE antages Rs 7500 som nettoindkomst pr. Måned fra hvert køretøj uanset det tunge eller lette køretøj. I denne ordning er eventuelle forretningsomkostninger ikke tilladt. Endvidere har bedømmeren heller ikke brug for at opretholde regnskabsbøger eller betale forskudsskat.

Hvis klubbbestemmelser finder anvendelse på bedømmeren, og indkomst fra andre personer er klumpet i skatteyderens indkomst, så er denne form kun fyldt, hvis indkomsten som klubbes, falder ind under de ovenfor angivne hoveder.

Man kan ikke bruge denne formular til at returnere sin indkomst, hvis han henter indtægter fra:

 • Mere end en hus ejendom.
 • Casual indkomst som at vinde fra lotterier, krydsskiftet hestevæddeløb osv.
 • Kapitalgevinster
 • Landbrug over Rs. 5000.
 • Erhvervet som foreskrevet i § 44AA (1) eller agenturforretning eller provision for mæglervirksomhed.
 • Spekulative forretningsmæssige og andre særlige indkomster.
 • Fritagelse krævet i henhold til § 90, 90A eller 91
 • Enhver kilde uden for Indien
 • Undertegnende myndighed i enhver konto eller et aktiv beliggende uden for landet

Bemærk: ITR 4S er ophørt i regnskabsåret 2016-17, og den er omdøbt til ITR 4.

Nøgleforskelle mellem ITR-1 og ITR-4S

Følgende punkter er bemærkelsesværdige, for så vidt angår forskellen mellem ITR-1 og ITR-4S:

 1. ITR-1 er en returregistreringsformular, der gælder for den enkelte, der har indkomst fra løn, leje og renter. ITR-4S er en formular for beskatning af indtægter, der anvendes af de bedømmere, der har valgt formodentlig erhvervsløn og også henter deres indkomst fra løn, leje og renter.
 2. ITR-1 er kendt som 'Sahaj', mens ITR-4S hedder 'Sugam'.
 3. ITR-1 gælder kun for enkeltpersoner, mens ITR-4S dækker enkeltpersoner og HUF.
 4. ITR-1 bruges kun, når indtægten hovedsagelig er fra tre hoved, dvs. løn, et hus og andre kilder (undtagen afslappet indkomst). På den anden side gælder ITR-4S for fire indtægter, dvs. formodentlig erhvervsløn, løn, et hus og andre kilder (undtagen afslappet indkomst).

Konklusion

Derfor skal vurdereren først overveje disse bestemmelser inden indgivelse af indkomstskat. Den primære forskel mellem ITR-1 og ITR-4S er den formodede forretningsordning, som er inkluderet i ITR-4S, men ikke i ITR-1.

Top