Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem Rhombus og Parallelogram

I geometri er der mange typer af en firkantet, dvs parallelogram, rhombus, firkant, rektangel, trapezium og drage, som deler fælles karakteristika, som folk står over for i vanskeligheder med at forstå disse tal. En rhombus kan henvises som en skråkant, hvis tilstødende sider er ens. Tværtimod er et parallelogram et skråt rektangel med to sæt parallelle modstående sider.

Den grundlæggende forskel mellem rhombus og parallelogram ligger i deres egenskaber, dvs. alle sider af en rhombus har samme længde, mens parallelogram er en retlinet figur, hvis modstående sider er parallelle.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningRhombusparallelogram
BetyderRhombus refererer til en flad formet, firesidet figur med alle sider kongruent.Et parallelogram er en firesidet fladformet figur, hvis modstående sider er parallelle med hinanden.
Lige siderAlle fire sider har samme længde.Modsatte sider har samme længde.
diagonalerDiagonalerne skærer hinanden i rette vinkler og danner scalent trekant.Diagonalerne halverer hinanden og danner to kongruente trekant.
Areal(pq) / 2, hvor p og q er diagonalernebh, hvor b = base og h = højde
Omkreds4 a, hvor a = side2 (a + b), hvor a = side, b = base

Definition af Rhombus

En firkant, hvis længde af dets sider er kongruent kaldes en rhombus. Den er fladformet og har fire sider; hvor de modstående sider er parallelle med hinanden (se figuren nedenfor).

De modsatte vinkler af en rhombus er ens i samme grad. Dens diagonaler møder hinanden ved 90 grader (ret vinkel), derfor vinkelret på hinanden og danner to lige-sidede trekanter. Dets tilstødende sider er supplerende, hvilket betyder at summen af ​​deres mål er lig med 180 grader. Det er også kendt som et ligesidet parallelogram.

Definition af Parallelogram

Et parallelogram som navnet antyder er, at en er beskrevet som en fladformet figur med fire sider, hvis sæt af modsatte sider er parallelle og kongruente (se figuren nedenfor).

Målet for dets vinkler er lige og sammenhængende vinkler er supplerende, dvs. summen af ​​deres mål er lig med 180 grader. Dens diagonaler bisecter hinanden, der danner to kongruente trekanter.

Nøgleforskelle mellem Rhombus og Parallelogram

Forskellen mellem rhombus og parallelogram kan trækkes tydeligt af følgende grunde:

  1. Vi definerer rhombus som en flad formet, firesidet firkant, hvis længde af alle sider kongruent. Et parallelogram er en firesidet fladformet figur, hvis modstående sider er parallelle med hinanden.
  2. Alle rhombusens sider er ens i længden, mens kun modsatte sider af et parallelogram er ens.
  3. Diagonalerne af en rhombus bisecter hinanden i rette vinkler, der danner to scalentriangler. I modsætning til et parallelogram, hvis diagonaler halverer hinanden, danner to kongruente trekanter.
  4. Den matematiske formel for rhombusområdet er (pq) / 2, hvor p og q er diagonalerne. Omvendt kan området for parallelogrammet beregnes ved at gange base og højde.
  5. Omkredsen af ​​rhombus kan beregnes ved hjælp af følgende formel - 4a, hvor a = side af rhombus. Tværtimod kan parallelogrammets omkreds beregnes ved at tilføje base og højde og multiplicere summen med 2.

Konklusion

Både parallelogram og rhombus er firsidet, hvis modstående sider er parallelle, modsatte vinkler er ens, summen af ​​indvendige vinkler er 360 grader. En rhombus selv er en særlig slags parallelogram. Derfor kan man sige, at hver rhombus er et parallelogram, men det omvendte er ikke muligt.

Top